Sodelovanje na okrogli mizi in priznanje za napredne prakse poučevanja

Člani Inštituta za informatiko so na okrogli mizi, ki jo je organiziral Center za podporo poučevanju UM, ustanovljen v okviru projekta Didakt.UM, predstavili svoje izkušnje z vpeljavo igrifikacije pri poučevanju celovitih informacijskih rešitev. Predstavitev prof. dr. Marjana Herička so udeleženci okrogle mize izbrali za najučinkovitejšo vpeljavo IKT orodij in sodobnih učnih praks v proces poučevanja.

Poslovno igro simulacije ERPsim so vpeljali pri predmetu Celovite informacijske rešitve na magistrskem programu Informatika in tehnologije komuniciranja. Izkušnje in rezultati potrjujejo odlično sprejetje igrifikacije za namen seznanitve in uvajanja v celovito rešitev SAP ERP, kvantitativni podatki pa kažejo na izboljšano dojeto uporabnost rešitve ter signifikantno povečanje skupne ocene predmeta po študentskih anketah, po katerih je bil predmet Celovite informacijske rešitve ocenjen z visokih 1,88.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.