Lili Nemec Zlatolas

Lili Nemec Zlatolas
Docent , Laboratorij za podatkovne tehnologije
Email: lili.nemeczlatolas@um.si
Telephone:(02) 220 7393
Room:G2-M.30
Contact hours:link
LinkedIn profile:link

Glavna področja raziskovanja

 • uporabniški vidiki varnosti ob uporabi IKT,
 • zasebnost ob uporabi IKT,
 • zasebnost in varnost ob uporabi družbenih omrežij,
 • uporaba mobilnih aplikacij in varnost ter zasebnost,
 • anonimnost v bazah podatkov,
 • poučevanje in optimizacija podatkovnih baz.

Pomembnejše publikacije

 • NEMEC ZLATOLAS, Lili, WELZER-DRUŽOVEC, Tatjana, HÖLBL, Marko, HERIČKO, Marjan, KAMIŠALIĆ, Aida. A model of perception of privacy, trust, and self-disclosure on online social networks. Entropy, ISSN 1099-4300, Published: 7 August 2019, str. 1-17, doi: 10.3390/e21080772. [COBISS.SI-ID 22518038]
 • NEMEC ZLATOLAS, Lili, HRGAREK, Luka, WELZER-DRUŽOVEC, Tatjana, HÖLBL, Marko. Models of privacy and disclosure on social networking sites: a systematic literature review. Mathematics. 2022, vol. 10, no. 1, 37 str. ISSN 2227-7390. https://www.mdpi.com/2227-7390/10/1/146, DOI: 10.3390/math10010146. [COBISS.SI-ID 92238083]
 • HÖLBL, Marko, KOMPARA, Marko, KAMIŠALIĆ, Aida, NEMEC ZLATOLAS, Lili. A systematic review of the use of blockchain in healthcare. Symmetry, ISSN 2073-8994, 2018, vol. 10, iss. 10, str. 1-22, doi: 10.3390/sym10100470. [COBISS.SI-ID 21768214]
 • NEMEC ZLATOLAS, Lili, HERIČKO, Marjan, WELZER-DRUŽOVEC, Tatjana, HÖLBL, Marko. Models of privacy and security issues on mobile applications. V: PELET, Jean-Éric. Mobile platforms, design, and apps for social commerce. Hershey (Pa.): IGI Global. cop. 2017, str. 84-105, doi: 10.4018/978-1-5225-2469-4.ch006. [COBISS.SI-ID 20588566]
 • NEMEC ZLATOLAS, Lili, WELZER-DRUŽOVEC, Tatjana, HERIČKO, Marjan, HÖLBL, Marko. Privacy antecedents for SNS self-disclosure : the case of Facebook. Computers in human behavior, ISSN 0747-5632. [Print ed.], April 2015, vol. 45, str. 158-167, doi: 10.1016/j.chb.2014.12.012. [COBISS.SI-ID 18341142]
 • NEMEC ZLATOLAS, Lili, FEHER, Nataša, HÖLBL, Marko. Security perception of IoT devices in smart homes. Journal of cybersecurity and privacy. 14 Feb. 2022, vol. 2, iss. 1, str. 65-73, ilustr. ISSN 2624-800X. DOI: 10.3390/jcp2010005. [COBISS.SI-ID 97592067]
 • HÖLBL, Marko, NEMEC ZLATOLAS, Lili. The impact of students' pre-knowledge on learning computer programming. V: BUDIMAC, Zoran (ur.), KOTESKA, Bojana (ur.). SQAMIA 2019 : proceedings. Novi Sad: Department of mathematics and Informatics, Faculty of Sciences. cop. 2019, str. 1-8. https://perun.pmf.uns.ac.rs/pracner/down/sqamia2019/sqamia2019-proc.pdf. [COBISS.SI-ID 22648086]

Vabljena predavanja

 • 11.7.2022, vabljeno predavanje za Informatics Europe
 • 1.12.2015, vabljeno predavanje na CUPS (CyLab Usable Privacy and Security) laboratoriju na Fakulteti za računalništvo na Carnegie Mellon Univerzi v Pittsburghu, ZDA
  • Predavanje o razkrivanju osebnih informacij uporabnikov na omrežju Facebook
 • 9.5.2012, predavanje na Helsinki Institute for information technology HIIT v Helsinkih Finska
  • Pregled področja o omrežju Facebook in zasebnosti

Življenjepis

 • Docent, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, od 2020
 • Doktorica znanosti, 2016
 • Asistent, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, od 2011
 • Mlada raziskovalka, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2010-2015
 • Univerzitetni diplomirani medijski komunikolog, 2008

Pedagoško delo

Predavateljica pri naslednjih predmetih:

 • Podatkovne baze I (2. letnik Intormatika in tehnologije komuniciranja in Računalništvo in informacijske tehnologije, bolonjski študij 1. stopnje)
 • Podatkovne baze za medije - deloma (2. letnik Medijske komunikacije, bolonjski študij 1. stopnje)

Asistentka pri naslednjih predmetih:

 • Osnove informacijske varnosti (2. letnik Informatika in tehnologije komuniciranja, bolonjski študij 1. stopnje)
 • Podatkovne baze I (2. letnik Intormatika in tehnologije komuniciranja in Računalništvo in informacijske tehnologije, bolonjski študij 1. stopnje)
 • Programiranje za medije (1. letnik Medijske komunikacije, bolonjski študij 1. stopnje)
 • Podatkovne baze za medije (2. letnik Medijske komunikacije, bolonjski študij 1. stopnje)

V predhodnjih letih sem bila asistentka pri predmetih:

 • Varnost IKT (3. Letnik Informatika in tehnologije komuniciranja, bolonjski študij 1. stopnje)
 • Podatkovna zaščita (2. letnik Informatika in tehnologije komuniciranja, bolonjski študij 2. stopnje)
 • Podatkovno skladiščenje (3. letnik Informatika in tehnologije komuniciranja, bolonjski študij 1. stopnje)
 • Informacijska varnost (2. letnik Informatika in tehnologije komuniciranja, bolonjski študij 2. stopnje)

Projekti

 • 2022-2024: European Network For Gender Balance in Informatics (EUGAIN), Cost action CA19122
 • 2022-2024: Strategic approach to recruiting women in STEM fields, Bilateralni sporazum z Howard Univeristy, ZDA
 • 2021-2023: Razvoj programov usposabljanj za kibernetsko varnost (RUKIV), CRP
 • 2021-2023: Digital Technologies for Lecturing and Learning (DiT4LL), Erasmus+
 • 2020-2022: Co-created Interactive Courseware (CiC), Eramus+
 • 2020-2023: Athena, Erasmus+
 • 2019 - 2022: Cyber security cOmpeteNce fOr Research anD Innovation (CONCORDIA), H2020
 • 2019-2021: An analysis of models predicting privacy and self-disclosure on social networks, Bilateralni sporazum z Univerzo v Pittsburghu, ZDA

Nagrade

Programski odbori in recenzije

Članica odborov

Certifikati

V medijih

Izmenjave

 • Februar 2012, udeležba na Erasmus intenzivnem programu na podjetju EFACEC v Portu, Portugalski
  • Snovanje rešitev za zastavljen problem v skupini doktorskih študentov
 • Januar – junij 2007, udeležba na Erasmus izmenjavi na University of Vaasa, Finska
  • Študijska izmenjava Erasmus v okviru dodiplomskega študija medijskih komunikacij

Organizacija in vodenje konferenc

 • December 2021 - , organizacijski odbor dogodka
 • Oktober 2021, organizacijski odbor dogodka
 • September 2019 – oktober 2020, lokalni vodja mednarodne konference IFIP SEC 2020
  • Vodenje konferenčne pisarne in organizacija finančnih transakcij ter dogodkov na mednarodni konferenci IFIP SEC 2020
 • Januar 2019 – december 2019, lokalni vodja mednarodne konference ADBIS 2019
  • Vodenje konferenčne pisarne in organizacija finančnih transakcij ter dogodkov na mednarodni konferenci ADBIS 2019
 • Marec 2018 – december 2018, članica lokalne ekipe na mednarodni konferenci EAPRIL 2019
  • Pomoč pri organizaciji dogodkov na mednarodni konferenci EAPRIL 2019
 • Junij 2015 – september 2015, namestnik lokalne vodje mednarodne konference KMO 2015
  • Vodenje konferenčne pisarne in organizacija finančnih transakcij ter dogodkov na mednarodni konferenci KMO 2015
 • Januar 2015 – september 2015, lokalni vodja mednarodne delavnice LTEC 2015
  • Vodenje konferenčne pisarne in organizacija finančnih transakcij ter dogodkov na mednarodni konferenci LTEC 2015
 • Januar 2015 – julij 2015, članica organizacijskega odbora mednarodne konference EJC 2015
  • Vodenje konferenčne pisarne in organizacija finančnih transakcij ter dogodkov na mednarodni konferenci EJC 2015
 • Januar 2011 – julij 2011, članica organizacijskega odbora mednarodne konference EAEEIE 2011
  • Vodenje konferenčne pisarne in organizacija finančnih transakcij ter dogodkov na mednarodni konferenci EAEEIE 2011
 • Maj 2009 - junij 2009, vodja recepcije na mednarodni konferenci EJC 2009
  • Vodenje konferenčne pisarne in organizacija finančnih transakcij ter pomoč pri organizaciji 19. mednarodne konference EJC (European Japanese conference)

Publikacije

Izpis na COBISS-u.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.