Študentski projekti

Osrednji cilj univerzitetnega študijskega programa Informatika in tehnologije komuniciranja je izobrazba diplomantov z vrhunskimi znanji, ki jih bodo učinkovito uporabili v realnem, poslovnem okolju. V ta namen na visokošolskem programu študenti praktično znanje pridobivajo z obvezno prakso na podjetjih v zadnjem letniku. Na univerzitetnem programu pa udejanjamo temeljne koncepte in specializirane strokovne vsebine v obliki praktikumov – to je posebnih predmetov, ki se intenzivno izvajajo konec vsakega letnika in v okviru katerih študenti pridobljeno znanje utrdijo z izvedbo realnih praktičnih projektov, zasnovanih in izvajanih v sodelovanju s podjetji in organizacijami s področja IKT.

S praktikumi študenti že v času študija razvijajo sposobnosti kreativnega in timskega dela ter praktičnih inženirskih veščin, kar jim zagotavlja hitrejše vključevanje v delovno okolje, strokovno napredovanje in oseben razvoj. V sodelovanju z gospodarskimi partnerji pa lahko študenti že pred zaključkom študija navežejo pomembne stike za kasnejšo zaposlitev.