Sistem za avtomatizacijo in podporo trgovinam pri omejevanju števila obiskovalcev

Predmet: Storitvena znanost in inovacije, 2. letnik MAG

Avtorji: Ivona Čolaković, Blagica Janeva, Andrej Kostić

V teh COVID časih se vsi zavedamo, da odhod v trgovino ne predstavlja več prijetne izkušnje, kot je bila, pred izbruhom pandemije. Zaradi ukrepov o omejenem številu obiskovalcev trgovin, se trgovci soočajo s potrebo po zaposlovanju dodatnega kadra. Pri tem nastajajo tudi dolge čakalne vrste in neoptimizirana razporeditev kadrov.

Naša rešitev tega problema predstavlja inteligentni informacijski sistem, podkrepljen z IoT napravami, za avtomatizacijo procesa omejevanja števila strank ter spremljanja celotnega potovanja in vedenja kupcev.

S pomočjo obstoječih kamer na vhodih trgovin lahko spremljamo podatke o vstopu in izstopu ljudi, ki se v realnem času pošiljajo in prikazujejo na nadzorni plošči. Pri dosegu maksimalnega števila strank se vhodna vrata samodejno zaprejo, dokler nekdo ne zapusti trgovine. Nadzorne plošče so popolnoma nastavljive ter omogočajo enostavno uporabo, tudi osebam s povprečnim tehničnim znanjem. Trgovinske verige imajo tako poenoten pregled nad vsemi poslovalnicami in s tem možnost grupiranja, filtriranja in sortiranja podatkov po lastnih potrebah.

Rešitev temelji na zbiranju posnetkov kamer, ki so nato obdelani z algoritmom za prepoznavanje oseb, kjer se izhodna sporočila prenašajo z MQTT protokolom do ELK stacka. Podatki se agregirajo in procesirajo ter prikazujejo na interaktivni nadzorni plošči za vizualizacijo in analizo podatkov.

Glavna prednost naše rešitve predstavljajo pametna vrata ki se samodejno zapirajo ob določenem številu vstopov oz. ob določeni razliki med vstopi in izstopi iz trgovine. S podatki, pridobljenimi iz videa, se lahko izvajajo napredne analize za namen sledenja navadam kupcev. Druga prednost je enostavna namestitev, saj se v rešitvi uporablja že obstoječa strojna oprema.

Infonova digital business platform pomaga pri trženju same rešitve in razvijanju različnih poslovnih modelov za številne stranke. Na enostaven način omogoča upravljanje s strankami in upravljanje z naročili. Implementirali smo poslovni model, ki omogoča obračunavanje uporabe našega inteligentnega sistema za nadzor na mesečni ravni. Obstaja možnost razširitve poslovnega modela z obračunavanjem ob določenih dogodkih, kot je recimo zaklepanje vrat.

Rešitev ponuja številne možnosti za nadgradnjo, in sicer, podrobno sledenje navad kupcev ter napredne analize njihovega vedenja, optimizacijo čakalnih vrst in razporeditve kadrov, ter prilagoditev različnim prodajnim lokacijam.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.