Pametna rudarska čelada – PrazneNaGlavo

Predmet: Storitvena znanost in inovacije, 2. letnik MAG

Avtorji: Bojan Jan Javornik, Java Zavratnik, Miha Podplatnik, David Žolger, Urh Kraner

Industrija rudarjenja igra ključno vlogo v ekonomiji in gospodarstvu po vsem svetu. Globalno, rudarska industrija predstavlja 6.9% svetovnega BDP. Kljub vsem financam, ki se obračajo znotraj panoge, za varnost ni ustrezno poskrbljeno. Nekaj tega lahko pripišemo težavnim razmeram dela pod zemljo, nekaj pa sigurno malobrižnosti in pomanjkanju regulativ, sploh v eno partijskih sistemih. Obstoječe rešitve rudarjem sicer nudijo komunikacijo s površjem, zaznavanje nevarnosti ter lociranje delavcev, vendar pa je mogoče rudarje in nevarnosti locirati le na določenem del rudnika.

Projekt PrazneNaGlavo cilja na razbremenitev skrbi pri opravljanju dela, s tem, da nudi rudarju celovit sistem opozarjanja na nevarnosti, v primeru nezgode pa vodi bližnje sodelavce do poškodovanca oziroma osebe potrebne pomoči. Čeprav se je rudarstvo že precej razvilo in se uporablja vedno več strojne mehanizacije za izkopavanje, je celoten proces še vedno precej odvisen od ljudi, ki delajo pod zemljo. To delo izpostavlja človeka nevarnostim vdiha prašnih in drobnih delcev, prekomerne prisotnosti nevarnih plinov (ogljikov monoksid, metan in ostali specifični plini v rudnikih različnih tipov), zrušitve stropa, prekomerne temperature okolja in, v primeru nezgode, težave pri lociranju poškodovancev.

Pametna čelada naslavlja omenjene težave preko integracije senzorjev za zaznavanje, hkrati pa se preko nizko porabnih protokolov povezuje v mreže z ostalimi čeladami. Slednji ekosistem pride v igro ob potrebni lokaciji poškodovanca, saj lahko preko triangulacije določi potencialno lokacijo ter s tem omogoči hitrejšo pomoč v času, ko šteje vsaka minuta. Rešitev je sposobna tudi prenesti vse zbrane informacije iz rudnika v oblak, kjer se iz podatkov ustvari poročilo, ki vodjem projektov služi za nadzor dejanskega stanja v rudnikih in usklajenosti z regulativami.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.