Platforma EyesInTheSkies

Predmet: Storitvena znanost in inovacije, 2. letnik MAG
Avtorji: Tomaž Leopold, Klemen Grebovšek, Nejc Zagrušovcem in Tomaž Zazijal

Dandanes je še vedno velika težava z obvladovanjem naravnih katastrof, kot sta večji požar in poplave na terenu. Ob raziskavi lahko opazimo, da sta se v kratkem zgodila večja požara v Kaliforniji in Avstraliji, ter več poplav na Kitajskem, kjer je nastalo ogromno škode in poškodovanih živih bitij, v skrajnem primeru tudi smrti. Vodenje intervencij pri takšnih situacijah je ena večjih težav, saj se reševalne ekipe v takšnih primerih še vedno odločajo s pomočjo subjektivnega človeškega razuma glede ključnih odločitev, kot so kako omejiti požar, zajeziti poplavo, najti poškodovane in ljudi v stiski na odročnem mestu, kako začrtati reševalno pot, da spravimo tako poškodovance, kot tudi reševalne ekipe, na ciljno mesto v enem kosu. Večje težave se pojavijo tudi pri potrebi po iskanju izgubljenih ljudi na večjem okolju, ter zagotavljanje neprestane varnosti z različnih pogledov in ob tem tudi takojšnje poročanje, kadar se pojavijo anomalije.

Ekipno smo si domislili rešitev v obliki platforme, preko katere lahko s pomočjo naprav s senzorji zagotavljamo pomoč pri različnih situacijah. Tukaj govorimo pretežno o brezpilotnih letalih (angl. “drone”), ki imajo nameščene potrebne senzorje za pridobivanje potrebnih podatkov, ki nam omogočajo objektivno odločanje na osnovi tehnik strojnega učenja. Kljub temu, da je poudarek na uporabi takšnih letalnikov, pa so vrata v prihodnosti odprta tudi preostalim napravam, s katerimi lahko potujemo po kopnem in pod vodo ter imajo nameščene potrebne senzorje. Platforma omogoča registracijo naprav, kot so omenjeni letalniki in prevzem njihovega nadzora za skupno pomoč pri situacijah kot so požari, poplave, varovanje in iskanje ljudi. Rešitev bi služila denar preko prodaje licenc za uporabo platforme, te pa bi se lahko razlikovale glede na vrsto in količino primerov uporabe. Takšna naročila bi upravljali preko rešitve ”Infonova” podjetja “BearingPoint Beyond”. Prav tako bi ponujali posebej prirejene letalnike, katere bi lahko izdelali s pomočjo partnerstva podjetja “DJI”, ki je zelo uveljavljeno podjetje na tem področju, ob tem pa bi prejeli delno plačilo ob vsakem nakupu le-tega.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.