Izvedba delavnice INTUX v sodelovanju z Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije

V torek, 14.3.2023, smo člani Inštituta za informatiko v sklopu projekta Erasmus+ INTUX na UM FERI v sodelovanju z organizacijo NSIOS (Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije) izpeljali delavnico, na kateri smo vrednotili dobre prakse, ki omogočajo bolj učinkovito vključevanje uporabnikov z oviranostmi v proces priprave in izpeljave uporabniškega testiranja. Pri vključevanju uporabnikov z oviranostmi v uporabniško testiranje je potrebno upoštevati različne faktorje, ki pomembno vplivajo na uspešnost sodelovanja tovrstnih uporabnikov. Cilj identificiranih dobrih praks je izboljšati pogoje za uspešno vključevanje uporabnikov v oviranostmi v proces uporabniškega testiranja. Zelo smo hvaležni za pozitiven odziv ter aktivno udeležbo večjega števila oseb z različnimi oviranostmi (slabovidnost, gluhota, cerebralna paraliza, paraplegija in amputacija), ki so se delavnice udeležili iz različnih koncev Slovenije.  Na delavnici so sodelovali predstavniki invalidskih društev, pedagoškega osebja ter strokovnjaki, ki se z omenjeno problematiko srečujejo v pedagoškem in raziskovalnem procesu. Istočasno so bile delavnice izvedene v treh EU državah (Španija, Latvija in Slovenija). Rezultati uspešno izvedene delavnice bodo zagotovili temelje za nadaljnje aktivnosti, načrtovane v okviru projekta. 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.