Mednarodni projekt: Towards a Reliable Future: AI Roadmap

Mednarodni projekt “Towards a Reliable Future: AI Roadmap” postavlja AEGEE na misijo raziskovanja etike umetne inteligence in njenega družbenega vpliva. Projekt se osredotoča na pet ključnih stebrov: družbo, posameznike, delo, izobraževanje in mlade. Ciljna publika projekta vključuje strokovnjake, študente, vladne uradnike in industrijske strokovnjake. Cilj projekta je povečati ozaveščenost, omogočiti razprave in spodbujati etične prakse umetne inteligence.

Glavni poudarek projekta je bila 5-dnevna konferenca, ki je potekala v Novem Sadu od 23. do 28. aprila 2024. Dogodek je združil več kot 400 mladih ljudi in strokovnjakov, da bi razpravljali o etični uporabi umetne inteligence in njenem vplivu na družbo, delo, izobraževanje in mlade. Namen konference je graditi na zaključkih prejšnjih dogodkov, spodbujati interdisciplinarni dialog ter izmenjavo znanja za reševanje etičnih izzivov, ki jih prinaša napredek umetne inteligence. Mladi udeleženci bodo nato svoja spoznanja širili naprej v svojih skupnostih.

Konferenca je ponudila celovit pogled na vpliv umetne inteligence na prihodnost človeštva, z združitvijo zaključkov prejšnjih preddogodkov. Udeleženci iz različnih področij so sodelovali pri reševanju odprtih vprašanj, spodbujanju dialoga in izmenjavi znanja ter iskanju praktičnih rešitev za obvladovanje etičnih izzivov. Študenti bodo ključne ugotovitve delili s svojimi skupnostmi, s čimer bodo spodbujali nadaljnji razvoj na tem področju in vključevali mlade v etične razprave, povezane z umetno inteligenco v službi, družbi in izobraževanju.

Jani Dugonik, član Inštituta za informatiko, je na konferenci vodil delavnico z naslovom “How to Build a Responsible AI System?“. Udeleženci so raziskovali etične temelje razvoja umetne inteligence in pridobivali praktične izkušnje pri njihovem vključevanju v resnične zasnove. Skupinsko delo je omogočilo razmišljanje, oblikovanje in kritično ocenjevanje etičnih razsežnosti sistemov umetne inteligence. Predstavili so zasnove sistemov umetne inteligence in njihove etične vidike ter spodbujali dialog in inovacije v podporni skupnosti.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.