Inštitut za informatiko z novim projektom CyberHubs podpira razvoj nacionalnega stičišča veščin kibernetske varnosti

Februarja 2024 se je pod okriljem sheme Erasmus+ začel izvajati triletni raziskovalno-inovacijski mednarodni projekt CyberHubs – »Omrežje evropskih stičišč veščin kibernetske varnosti«.

Med 21 partnerji iz 11 držav Evropske unije je tudi Slovenija, kjer sodelujeta Združenje za informatiko in telekomunikacij (ZIT) Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) ter Inštitut za informatiko UM FERI. Koordinator projekta je DIGITAL EUROPE – vodilno gospodarsko združenje, ki predstavlja digitalno preobrazbene industrije v Evropi.

Cilj projekta je odkriti neskladja v znanju in spretnostih ne področju kibernetske varnosti, zviševati ozaveščenost o kibernetski varnosti, ter pospešiti sodelovanje med industrijo, akademsko sfero in ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Cilj je, da ob zaključku projekta v Evropi deluje sedem (7) t. i. »CyberHubs«, in sicer v Španiji, Belgiji, Estoniji, Grčiji, Madžarski, Litvi in Sloveniji.

V obdobju 2024/25 se bo pozornost projekta osredotočala na analizo neskladij v veščinah s področja kibernetske varnosti ter pripravljal akcijski načrt za omenjena stičišča, vključno z operacionalizacijo strategij, definicijo okvira kazalnikov in oblikovanjem storitev. V obdobju 2025/26 se bo delo posvečalo k dvigovanju ozaveščenosti o veščinah kibernetske varnosti, vključevanju deležnikov in gradnji podrobnejših načrtov za vzpostavitev t. i. »CyberHubs«. Poleg tega se bosta izvajala pilotiranje modela napovedovanja potreb po veščinah kibernetske varnosti, podprtega z AI.

UM FERI natančneje Inštitut za informatiko, bo sodeloval pri načrtovanju in operacionalizaciji slovenskega nacionalnega stičišča, s fokusom na aktivnostih prenosa znanja, gradnjo modela napovedovanja veščin kibernetske varnosti ter nacionalne strategije zagotavljanja veščin kibernetske varnosti. Projekt se je začel z dvodnevnim uvodnim sestankom, in sicer med 7. in 8. februarjem 2024 v Bruslju, katerega sta se udeležila izr. prof. dr. Muhamed Turkanović (vodja projekta na UM FERI) ter Nika Jeršič (raziskovalka).

Bookmark the permalink.

Comments are closed.