Začetek izvajanja HORIZON projekta SMART ERA

V januarju 2024 je v okviru programa EU Obzorje Evropa (ang. Horizon Europe) stekel štiriletni mednarodni raziskovalno inovacijski projekt SMART ERA.

SMART ERA predstavlja meddržavni pilotni projekt, ki vključuje 25 partnerjev iz 10 držav članic EU, katerega koordinator je Fondazione Bruno Kessler. Projekt je usklajen s strateškimi načrti EU za digitalizacijo in trajnostni razvoj ter se osredotoča na razvoj in implementacijo inovativnih rešitev oz t. i. strateških inovacijskih paketov, ki naslavljajo izzive digitalne preobrazbe ruralnih območij na osnovi visoko tehnoloških digitalnih produktov in storitev.

Začetnega sestanka v Trentu (Italija) sta se udeležila člana Inštituta za informatiko izr. prof. dr. Muhamed Turkanović (vodja projekta na UM FERI) ter Tjaša Heričko (raziskovalka). UM FERI bo v projektu pokrival raziskovalno inovacijsko razvojne naloge povezane s podatkovno analitiko, podatkovno integracijo in vizualizacijo. Hkrati pa podo partnerji projekta v sklopu pilotnih aktivnosti izkoriščali dosedanje storitve in produkte skupine Blockchain Lab:UM, kot so platforma za upravljanje digitalnih certifikatov, digitalna denarnica za shranjevanje in deljenje le teh, platforma za slednje dobavne verige, temelječa na tehnologiji veriženja blokov itn.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.