Strokovna študentska ekskurzija v podjetji 3fs in RC IKTS Žalec

Študentje magistrskega programa Informatika in podatkovne tehnologije so na celodnevni strokovni ekskurziji spoznali podjetji 3fs d.o.o. ter RC IKTS Žalec d.o.o.

V sklopu predmeta Razvoj informacijskih rešitev in storitev na magistrskem študijskem programu Informatika in podatkovne tehnologije so študenti na celodnevni strokovni ekskurziji obiskali podjetji 3fs ter RC IKTS Žalec.

Ob prihodu v Kranj je študente najprej nagovoril ustanovitelj in direktor podjetja 3fs, Andraž Logar. Predstavil je zgodovino podjetja ter ključne vidike njihovega poslovanja. Sledila je predstavitev uporabljenih pristopov k razvoju informacijskih rešitev ter spopadanja z izzivi v različnih domenah njihovega delovanja. Obisk se je zaključil z zanimivo okroglo mizo, kjer so sodelovali različni profili zaposlenih in odgovarjali na najrazličnejša vprašanja naših študentov.

V popoldanskih urah je sledil še ogled in predstavitev RC IKTS Žalec. Tudi tukaj je študente najprej nagovoril direktor, Janez Uplaznik, čemur je sledil ogled prostorov in predstavitev podjetja. Predstavili so svoje številne produkte, s katerimi so uspešno prisotni na mednarodnih trgih.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.