Vabljeno predavanje podjetja Databox v 3. letniku ITK UNI

V ponedeljek, 9.1.2023, sta dr. Uroš Trstenjak in Luka Reisman iz podjetja Databox študentom 3. letnika ITK UNI v okviru predmeta Konvergenca in integracija sistemov predstavila izzive in rešitve, s katerimi se srečujejo pri integraciji sodobnih informacijskih rešitev in storitev ter razvoju aplikacije Databox. Po predstavitvi glavnih konceptov so študentje v okviru praktičnega izziva na osnovi aplikacije Databox razvili lastno rešitev, v kateri so integrirali različne podatkovne vire, definirali metrike za analizo podatkov ter izdelali podatkovno ploščo za vizualizacijo podatkov. Izjemno zanimivo predavanje je skupaj s praktičnim delom bila za študente odlična izkušnja ter priložnost nadgradnje znanja, pridobljenega tekom študija.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.