Spletna konferenca o digitalni dostopnosti

Dne, 10. 2. 2021, se bo odvila zaključna spletna konferenca ERASMUS+ projekta »Certified Digital Accessibility Training project«, v katerem kot eden izmed šestih partnerskih organizacij sodeluje tudi Inštitut za informatiko. Namen konference je predstavitev projektnih rezultatov. Na konferenci bo govora o stanju digitalne dostopnosti v Sloveniji in Evropski uniji ter o izzivih zagotavljanja digitalne dostopnosti v praksi. Pa tudi o zaposlitvenih priložnostih na področju digitalne dostopnosti in potrebnih prilagoditvah izobraževalnega sistema. Predstavljena bodo prva Certificirana izobraževanja o digitalni dostopnosti pri nas, ki so rezultat mednarodnega sodelovanja šestih partnerskih organizacij iz štirih sodelujočih evropskih držav Slovenije, Poljske, Grčije in Španije. Svoje izkušnje bodo z udeleženci konference delili tudi predstavniki prve generacije udeležencev omenjenih izobraževanj.

Več informacij o konferenci najdete v  Programu konference.

Vabljeni!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.