Prvi FERI (ITK) študent kot certificiran etični heker

Letos se je na UM FERI v sklopu univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Informatika in tehnologije komuniciranja (ITK) v petem semestru prvič izvajala študijska smer Informacijska varnost. Del študijske smeri sta nova predmeta Digitalna forenzika in Kibernetska varnost, ki bi naj študente ITK ob že znani snovi predmeta Osnov informacijske varnosti (2. letnik), še dodatno usmerila v specifične kompetence, ki so nujne za bodoče strokovnjake s področja informacijske varnosti. Cilj smeri je pripraviti študente, da podrobneje spoznajo koncepte kibernetske varnosti in digitalne forenzike, da razumejo metodologije in tehnike, ki jih uporabljajo zlonamerni hekerji, da temu primerno znajo upravljati kibernetsko varnost znotraj podjetij in organizacij ter da se znajo ustrezno odzvati med in po kibernetskih incidentih.

Na iniciativo Inštituta za informatiko, z namenom kakovostnejšega izvajanja smeri Informacijska varnost, je UM FERI letos postala akademski partner EC-Council, ki velja za mednarodno uveljavljeno strokovno organizacijo, ki skrbi za certificiranje, kot je CEH – certificiran etični heker (ang. Certified Ethical Hacker), CHFI – forenzični preiskovalec vdiranja v računalnik (ang. computer hacking forensic investigator) in številni drugi. Snov novih predmetov je tako osredotočena ravno na področje CEH (Kibernetska varnost) in CHFI (Digitalna forenzika) ter tako študente pripravlja na kasnejšo pridobivanje omenjenih certifikatov. Ker je UM FERI akademski partner EC-Councila, pridobijo študenti hkrati tudi popuste za ves CEH ali CHFI material ter tudi na sam postopek certificiranja.

Letos smo lahko tudi že ponosni na našega študenta Domna Leša, ki je tako postal prvi študent Univerze v Mariboru, ki je v sklopu akademskega partnerstva z EC-Council, po opravljenem predmetu Kibernetska varnost (Academic Series Course za CEHv11) uspešno opravil tudi certificiranje za CEH in si s tem pridobil ustrezen naziv certificiran etični heker. Domnu iskrene čestitke!

V sklopu vaj predmeta Kibernetska varnost, je letos tudi izvedeno interno tekmovanje CTF (ang. capture the Flag), ki je v standarden potek računalniških vaj vpeljal tudi igrifikacijo. Najboljši trije študentje tekmovanja CTF, so si tako tudi pridobili sponzorstvo EC-Council, ki jim omogoča brezplačni pristop k certificiranju »CEH Practical«.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.