prof. dr. Tatjana Welzer Družovec dobila naziv Kongresna ambasadorka za leto 2019

Letos je prelomno leto za slovensko kongresno-turistično industrijo. Po dolgoletnih prizadevanjih Kongresnega urada Slovenije in njegovih članov, je bil v letošnjem letu ob podpori Slovenske turistične organizacije, v sodelovanju s Kongresnim uradom pri Turizmu Ljubljana in 16-imi sodelujočimi partnerji; zagnan projekt Slovenski ambasadorski program. Program je zastavljen v skladu z dobrimi praksami v tujini, kjer destinacije beležijo številne uspehe, prav na račun uspešnega razvoja in vodenja kongresnih in konferenčnih ambasadorskih programov.

Osrednji dogodek Slovenskega ambasadorskega programa v letošnjem letu, kjer so bili podeljeni častni nazivi prvim Kongresnim ambasadorkam in ambasadorjem za leto 2019, je potekal 14. novembra v Ljubljani. Večer je potekal v prijetnem ambientu Ljubljanskega gradu, ob izbrani kulinariki izurjene ekipe Jezeršek gostinstvo, organizacija in logistična izvedba dogodka je potekala pod taktirko agencije Paidea, za umetniško obarvano presenečenje pa so poskrbeli Lirični utrinki.

Častno pokroviteljstvo nad dogodkom je prevzel predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor. Cenjene goste pa sta poleg Mihe Kovačiča, direktorja Kongresnega urada Slovenije, nagovorili še Eva Štravs Podlogar, iniv. dipl. ekon., državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in mag. Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana.

Časten naziv je prejelo 25 Kongresnih ambasadork in ambasadorjev Slovenije. Prav tem posameznikom gre zasluga za dosedanje uspešno gostiteljstvo številnih mednarodnih kongresov in drugih poslovnih dogodkov v Sloveniji. V nadaljevanju so navedeni letošnji kongresni ambasadorji in ambasadorke po abecednem vrstnem redu priimkov.

Letošji dobitniki častnega naziva kongresna ambasadroka oz. kongresni ambasador so zdravniki, znanstveniki, profesorji, raziskovalci in drugi strokovnjaki z različnih področij, ki so pripomogli k internacionalizaciji Slovenije. Pogoj za nominacijo v letošnjem letu za imenovanje v omenjeni naziv je organizacija znanstveno-strokovnega ali poslovnega dogodka z minimalno 100 udeleženci in z vsaj polovično mednarodno udeležbo. V zagonskem letu smo upoštevali dogodke, ki so se odvili v obdobju od leta 2014 do vključno 2018. Prednost so imeli dogodki regionalnih, evropskih in mednarodnih oz. svetovnih združenj, ki so v izbrano destinacijo pripeljali čim višjo mednarodno udeležbo ali pa so bili izrednega mednarodnega pomena. Kot prvi častni Kongresni ambasadorj Slovenije je bil letos nominira  prof. dr. Radko Komadina, dr. med., predsednik Slovenskega zdravniškega društva. S svojo zavzetostjo je pripomogel k večji prepoznavnosti vloge in pomena Kongresnega urada Slovenije in njegovih patnerjev znotraj zdravniške stroke, kakor tudi predstavitve pomena Slovenskega ambasadorskega programa.

 

Slovenski kongresni ambasadorski program kot podporni steber pri organizaciji strokovnih dogodkov

Slovenski ambasadorski program je znatnega pomena za večji uspeh Slovenije na področju internacionalizacije znanosti, strokovnih ved, gospodarstva in športa. Slovenskim zdravnikom, znanstvenikom, strokovnjakom, gospodarstvenikom, športnikom in drugim posameznikom, ki so aktivni na svojem področju in so člani mednarodnih združenj, ambasadorski program nudi celotno podporo, od pridobivanja do končne izvedbe mednarodnega dogodka.

Z vzpostavitvijo tega programa si želimo v Slovenijo privabiti večje število mednarodnih znanstveno-strokovnih in poslovnih dogodkov. S programom promoviramo Slovenijo kot destinacijo za organizacijo mednarodnih znanstvenih in strokovnih ter poslovnih dogodkov, ki ustvarjajo odlične priložnosti za mreženje, pretok znanja, inovacij in izmenjavo izkušenj ter vzpostavitve dolgoročnih mednarodnih povezav.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.