Dan FERI 2019 – podelitev plaket

Na svečani slovesnosti ob dnevu FERI, 28. 11. 2019, so zaposleni in študenti ITK prejeli naslednje plakete:

Plaketo za raziskovalno delo je prejela:

doc. dr. Aida KAMIŠALIĆ LATIFIĆ

Plaketo za strokovno delo je prejela:

asist. Lucija BREZOČNIK

Študenti, ki so v letu 2019 fakulteto zastopali na različnih mednarodnih in nacionalnih tekmovanjih ter zasedali vrhunska mesta so prejeli plakete za izjemni prispevek študentov:

Tjaša HERIČKO

Vid KERŠIČ

Bookmark the permalink.

Comments are closed.