Marjan Heričko

Marjan Heričko
Laboratorij za informacijske sisteme , Predstojnik inštituta , Redni profesor
Naziv:red. prof. dr.
E-mail:marjan.hericko@um.si
Telefon:(02) 220 7295
Prostor:G2-1N.07
Govorilne ure:povezava

Izobrazba

 • 1998 - Doktor tehniških znanosti s področja računalništva in informatike
  naslov disertacije »Kakovost objektno-orientiranega razvoja programskih sistemov«
  (Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko)
 • 1993 - Magister tehniških znanosti s področja računalništva in informatike
  naslov dela: »Objektno-orientirane metode načrtovanja informacijskih sistemov«
  (Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko)
 • 1989 - Univ. dipl. inž. računalništva
  naslov dela:  »Kvantizacija sklopljenosti in vezjivosti«
  (Univerza v Mariboru, Tehniške fakultete, VTO ERI, smer programska oprema)
 • 1980-1984 - Prva gimnazija Maribor
 • 1972-1980 - OŠ Kamnica

 Zaposlitev

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Inštitut za informatiko, Laboratorij za informacijske sisteme

 • 1989 - 1992 Raziskovalec II
 • 1992 - 1998 Asistent
  • predmeti: Načrtovanje programske opreme, Planiranje in vodenje programskih projektov, Sistemska informacijska analiza, Informatika II, Programiranje II, Osnove informacijskih sistemov, Razvoj informacijskih sistemov, Gradnja informacijskih sistemov in Proizvodni informacijski sistemi
 • 1998 - 2003 docent in
  od  2003 -2008  izredni profesor
 • od  2008  redni profesor
  • Dodiplomski predmeti:
   Arhitekture IS in vzorci, Proizvodni informacijski sistemi, Razvoj in uporaba komponent v javi, Gradnja in razvoj informacijskih sistemov
  • Dodiplomski predmeti:
   Ponovna uporaba pri razvoju informacijskih sistemov, Poslovni aplikacijski portali, Storitvena znanost in storitveno inženirstvo

 Glavna področja raziskovanja

 • Razvoj informacijskih sistemov, rešitev in storitev
 • Programsko in storitveno inženirstvo
 • Agilne metode in procesna ogrodja
 • Storitvene arhitekture (SOA),  objektna-orientacija in komponentni razvoj
 • Programske metrike in merjenje funkcionalnega obsega projektov
 • Ponovna uporaba in načrtovalski vzorci
 • Upravljanje z znanjem in tehnologije semantičnega spleta
 • Modeli vrednotenja zmogljivosti porazdeljenih sistemov
 • Član raziskovalne skupine 0796-009 »Inštitut za informatiko« in programske skupine P2-0057 »Informacijski sistemi«.

 Vodstvene funkcije in delo v strokovnih telesih

 • Namestnik predstojnika Inštituta za informatiko na UM FERI (od 2003)
 • Vodja Laboratorija za informacijske sisteme na Inštitutu za informatiko na FERI (od 2006)
 • Član Poslovodnega odbora FERI Maribor(od 2003)
 • Član Komisije za znanstveno-raziskovalno delo FERI Maribor (od leta 2001)
 • Član senata Univerze v Mariboru (od 2007)
 • Član senata Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (od 2007)
 • Član Sveta CIMRŠ - Centra za inter in multidisciplinarne študije in raziskave (od 2005)
 • Strokovni koordinator in član koordinacijsko-izvršilnega odbora NESSI Slovenija - Slovenske tehnološke platforme za programsko opremo in storitve (od 2006)
 • Od 1995-2008  Tehnični koordinator  aktivnosti centra znanja COT (Centra za objektno tehnologijo, od leta 2004 Center odličnosti za sodobne informacijske tehnologije in storitve)
 • Član (2000-2004) ter v letih 2003 in 2004 tudi predsednik Republiške maturitetne komisije za predmet računalništvo, zunanji ocenjevalec pri maturi za predmet računalništvo

 Obiski in predavanja na tujih inštitucijah

Daljši raziskovalni obiski:

 • April 2006
  Eötvös Loránd University, Faculty of Informatics, Budimpešta, Madžarska, enomesečni obisk
 • April 2005
  University of Vaasa, Faculty of Technology, Vaasa, Finska, enomesečni obisk ter 15 ur predavanj »Java Programming«
 • Nov/Dec  1998
  Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences, Vladivostok, Rusija, dvotedenski obisk

Krajši raziskovalni obiski:

 • Maj 2010
  Blekinge Institute of Technology, Ronneby, Sweeden
 • December 2009
  MCI - Management Center Innsbruck, Avstrija
 • September 2008
  Staffordshire University, Faculty of Computing, Engineering and Technology
 • Avgust 2006
  University of Vaasa, Faculty of Technology, Vaasa, Finska
 • Februar 2007
  MCI - Management Center Innsbruck, Avstrija
 • Avgust 2007
  ELTE Budimpešta, Madžarska

 Mednarodni projekti in sodelovanje

 • STREP-027607 mGBL Mobile Game Based Learning
  - projekt šestega okvirnega programa - nosilec na FERI
 • CII-HU-0019-05-0910 CEEPUS International Cooperation in Computer Science - koordinator na UM FERI
 • BI-FI/11-12-014 Improving the Acceptance of Business Process Models by Introducing Aspects - nosilec bilateralnega projekta
 • BI-SR/10-11-027 Towards a More Useful Software Metrics Tools - nosilec bilateralnega projekta
 • BI-AT/09-10-004 - Service invovation in small and medium enterprises - nosilec bilateralnega projekta
 • BI-GB/08-005 (British Council, ARRS)  - Research Network Project: Introducing Services Science in Higher Education Curriculum - nosilec bilateralnega projekta
 • BI-AT/07-08-001 The Use of Advanced Tools for Knowledge Management in Small and Medium Enterprises - nosilec bilateralnega projekta
 • BI-HU/06-07-011 Application of OO Metrics to Estimate .NET Project Software Size - nosilec bilateralnega projekta
 • KMO Group - Knowledge Management in Organizations (UK-Finska-Slovenija-Indija), http://ttwin.techno.uwasa.fi/kmo/ vodja skupine v Sloveniji
 • Joint Slovenian-Russian project SMIF - Software Metrics Integration Framework - član
 • BI-FI-2005 Improvement of the efficiency and integration patterns for the needs of Web services and e-business - član
 • Phare CBC Program SLO/A CROSS BORDER REGION GOES DIGITAL: 4908701.01.01.0006, projekt e-SLOG for SMEs - član
 • Phare CBC projekt 4908701.01.01.0003, An e-business model for SMEs for ODI-transactions - član
 • jTrain Initiative (pogodba o sodelovanju IBM - Univerza v Mariboru) koordinator na FERI

 Recenzent pri revijah

 • Journal of Systems and Software
 • Advances in Engineering Software
 • Concurrency and Computation
 • Uporabna informatika
 • Organizacija in kadri
 • Elektrotehniški vestnik

 Sodelovanje pri organizaciji konferenc

 • Od 2001 - predsednik konference in programskega odbora mednarodne konference CIS Collaboration and Information Society (od leta 2007  Collaboration, Software and Services in Information Society), organizirane v sklopu multikonference Information Society
 • Predsednik mednarodne konference KMO'2006 Knowledge Management in Organizations (http://cot.uni-mb.si/kmo/ )
 • Od leta 1996 sodeluje pri organizaciji konference  OTS - od leta 1996 do 2005 imenovane Objektna tehnologija v Sloveniji, od leta  2006 pa Sodobne tehnologije in storitve - v vlogi predsednika in vodje programskega odbora (http://www.ots.si/).
 • Organizacija letnih konference TP za programsko opremo in storitve (2006, 2007, 2008)
 • Sodelovanje pri organizaciji druge delavnice ESFORS 2007 v Mariboru (European Security Forum for Web Services, Software and Systems)
 • Član programskega odbora:
  • mednarodne konference KMO (Knowledge Management in Organisations),
  • mednarodne konference SPICE Conference on Process Assessment and Improvement,  2005
  • mednarodne delavnice SESAMOSS - Sharing ExperienceS on Agile Methodologies in Open Source Software Development
  • strokovne konference INPRO (Informatika in pravo) od leta 2005
  • prireditve INFOS v letih 2001-2005

 Posebna vabila

 • predstavitev aktivnosti in dosežkov slovenske Tehnološke platforme za programsko opremo in storitve ter sodelovanje na panelu na Generalni skupščini evropske tehnološke platforme NESSI (Networked European Software and Services Initiative),  Bruselj, 11. in 12. dec 2007
 • član slovenske delegacije na ministrski konferenci Towards a Knowledge society - the Nordic experience,  Göteberg, Švedska, 14.in 15. nov 2005.
 • vabljeni udeleženec na Microsoft Higher Education Advisory Summit 2005, Buckinghamshire, Velika Britanija, od 28. do 29. nov 2005

 Projektno delo za industrijo

 • Koordinator oz. kontaktna oseba pri mnogih projektih in sodelovanjih s prakso (npr. za IZUM, Iskratel, Infonet, RRC Računalniške storitve, Razvojni center IRC Celje, Telekom Slovenije, Mobitel, Hermes SoftLab, Zavarovalnico Maribor, Agencijo RS za energijo) kot so npr.:
  • Konceptualna zasnova sistema e-poslovanja na osnovi ebXML
  • Referenčni model za nadaljnje vključevanje e-poslovanja v pravni sistem
  • Zasnova in del izvedbe podatkovnega skladišča in informacijskih povezav ter izmenjava podatkov
  • Tehnološka prenova sistema COBISS
  • Elektronsko cestninjenje v prostem prometnem toku
  • Izdelava, vzpostavitev in uvajanje metodoloških osnov v sektorju za informatiko
  • Svetovanje pri zasnovi in implementaciji referenčnih rešitev za e-poslovanje
  • Postavitev, izdelava in implementacija arhitekture aplikativnega sistema CRM
  • Upravljanje s poslovnimi dokumenti in arhiviranje
  • Prehod na objektno tehnologijo in komponentni razvoj
 • Sodeloval je tudi pri presojah in izboljšavah kakovosti procesa razvoja v družbah kot so npr. SRC.SI, Telekom, Informatika, IZUM ter projektih kot so Izdelava optimalne organizacije področja informatike v Telekomu Slovenije, Prenovitev procesov z namenom implementacije sistema kakovosti, Uvajanje sistema kakovosti za informacijsko dejavnost, Postavitev integralne arhitekture IS družbe Mobitel, Prenova poslovnega informacijskega sistema družbe ETOL d.d., Oblikovanje standardnih postopkov razvoja vojaških informacijskih sistemov.
 • Je soavtor  Enotne metodologije razvoja informacijskih sistemov (projekt Izgradnja informacijskih sistemov v državnih organih) ter soavtor Strateškega razvojnega programa NESSI Slovenija - Slovenske tehnološke platforme za programsko opremo in storitve ter dokumenta z opisom ožje prioritetne razvojne tema »Storitvena znanost ter infrastrukture za povezovanje, e-poslovanje in e-vsebine«.
 • Leta 2006 je prejel priznanje Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko za izjemno uspešno sodelovanje s slovensko industrijo na področju informatike.
 • Leta 2010 je prejel priznanje Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko za pedagoško delo.
 • 2010 -The best paper in software services published by the most active researchers or teams from new member states of Europe in a journal with high impact factor on the scientific community
 • http://sprers.eu/events/awards-on-software-services-in-new-member-states
Bookmark the permalink.

Comments are closed.