Aida Kamišalić Latifić

Aida Kamišalić Latifić
Asistent , Laboratorij za podatkovne tehnologije
Title:doc. dr.
Telephone:+386 (2) 22 07 368
Room:G2-M.27
Contact hours:povezava
LinkedIn profile:povezava

Glavna področja raziskovanja

 • tehnologija veriženja blokov
 • podatkovne baze
  • časovne podatkovne baze
  • relacijske podatkovne baze
 • medicinska informatika
  • časovne omejitve/časovno znanje v medicinskih procesih
  • časovna dimenzija kliničnih algoritmov
  • formalne predstavitve kliničnih algoritmov
  • elektronske zdravstvene kartoteke

Pomembnejše publikacije

 • KAMIŠALIĆ, Aida, RIAÑO, David, WELZER-DRUŽOVEC, Tatjana. Formalization and acquisition of temporal knowledge for decision support in medical processes. Computer methods and programs in biomedicine, ISSN 0169-2607. [Print ed.], May 2018, vol. 158, str. 207-228, doi: 10.1016/j.cmpb.2018.02.012. [COBISS.SI-ID 21244182]
 • KAMIŠALIĆ, Aida, FISTER, Iztok, TURKANOVIĆ, Muhamed, KARAKATIČ, Sašo. Sensors and functionalities of non-invasive wrist-wearable devices : a review. Sensors, ISSN 1424-8220, 2018, vol. 18, no. 6, str. 1-33, ilustr., doi: 10.3390/s18061714. [COBISS.SI-ID 21442582]
 • KAMIŠALIĆ, Aida, HERIČKO, Marjan, WELZER-DRUŽOVEC, Tatjana, TURKANOVIĆ, Muhamed. Experimental study on the effectiveness of a teaching approach using Barker or Bachman notation for conceptual database design. Computer science and information systems, ISSN 1820-0214. [Print ed.], 2018, vol. 15, no. 2, str. 421-448, doi: 10.2298/CSIS180322008K. [COBISS.SI-ID 21524246]
 • TURKANOVIĆ, Muhamed, HÖLBL, Marko, KOŠIČ, Kristjan, HERIČKO, Marjan, KAMIŠALIĆ, Aida. EduCTX: A blockchain-based higher education credit platform. IEEE access, ISSN 2169-3536, Dec. 2018, vol. 6, iss. 1, str. 5112-5127, doi: 10.1109/ACCESS.2018.2789929. [COBISS.SI-ID 21085718]
 • HÖLBL, Marko, KOMPARA, Marko, KAMIŠALIĆ, Aida, NEMEC ZLATOLAS, Lili. A systematic review of the use of blockchain in healthcare. Symmetry, ISSN 2073-8994, 2018, vol. 10, iss. 10, str. 1-22, doi: 10.3390/sym10100470. [COBISS.SI-ID 21768214]
 • KAMIŠALIĆ, Aida, RIAŇO, David, WELZER-DRUŽOVEC, Tatjana. Temporal knowledge generation for medical procedures. V: JAO, Chiang S. (ur.). Efficient decision support systems - practice and challenges in biomedical related domain. Rijeka: InTech, cop. 2011, str. 179-194. [COBISS.SI-ID 15307286]
 • KAMIŠALIĆ, Aida, RIAŇO, David, WELZER-DRUŽOVEC, Tatjana. First approach to micro-temporality generation for clinical algorithms. V: WELZER-DRUŽOVEC, Tatjana (ur.), JAAKKOLA, Hannu (ur.), KIYOKI, Yasushi (ur.), TOKUDA, Takehiro (ur.), YOSHIDA, Naofumi (ur.). Information modelling and knowledge bases XXI, (Frontiers in artificial intelligence and applications, vol. 206). Amsterdam [etc.]: IOS Press, cop. 2010, str. 315-323. [COBISS.SI-ID 13948438]
 • RODRÍGUEZ-VELÁZQUEZ, Juan Alberto, KAMIŠALIĆ, Aida, DOMINGO-FERRER, Josep. On reliability indices of communication networks. Computers & Mathematics with Applications, ISSN 0898-1221. [Print ed.], okt. 2009, vol. 58, iss. 7, str. 1433-1440, doi: 0.1016/j.camwa.2009.07.019. [COBISS.SI-ID 13379862]
 • KAMIŠALIĆ, Aida, RIAŇO, David, WELZER-DRUŽOVEC, Tatjana. Generating macro-temporality in timed transition diagrams. V: RIAŇO, David (ur.), CAMPANA, Fabio (ur.). AIME 2007 Workshop, Amsterdam, The Netherlands, July 7th 2007. From knowledge to global care : working notes. [s. l.; s. n.], 2007, str. 53-63. [COBISS.SI-ID 11606294]
 • KAMIŠALIĆ, Aida, RIAÑO, David, REAL, Francis, WELZER-DRUŽOVEC, Tatjana. Temporal constraints approximation from data about medical procedures. V: KOKOL, Peter (ur.), PODGORELEC, Vili (ur.), MIČETIĆ-TURK, Dušanka (ur.), ZORMAN, Milan (ur.), VERLIČ, Mateja (ur.). Twentieth IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems, 20-22 June 2007, Maribor, Slovenia. Proceedings, (Proceedings - IEEE Symposium on Computer-Based Medical Systems, 1063-7125). Los Alamitos [etc.]: IEEE Computer Society, cop. 2007, str. 581-586. [COBISS.SI-ID 11470614]

Pedagoško delo

 • Predmeti:
  • Podatkovne baze, 1. letnik, ITK/RIT/TK, UN
  • Podatkovne baze, 2. letnik, ITK/RIT, VS
  • Podatkovno modeliranje in baze, 1. letnik, ITK, MAG

Obiski na tujih inštitucijah

 • raziskovalno delo na Univerzi Rovira i Virgili, Tarragona, Španija (2006, 2007, 2008, 2009)

Študijske izmenjave

 • Januar – junij 2003, udeležba na Erasmus izmenjavi na Univerzi Rovira i Virgili, Tarragona, Španija
  • študijska izmenjava Erasmus v okviru dodiplomskega študija računalništva in informatike

Predavanja na tujih inštitucijah

 • Temporal aspects in database modelling for medical knowledge production, Rovira i Virgili University, Tarragona, Spain, 2005, Erasmus teaching staff mobility program
 • Micro- and Macro- temporality, Rovira i Virgili University, Tarragona, Spain, 2007, Erasmus teaching staff mobility program
 • Temporal constraints generation from data about healthcare procedures, Rovira i Virgili University, Tarragona, Spain, 2008, Erasmus teaching staff mobility program
 • Micro-temporality generation for clinical algorithms, Rovira i Virgili University, Tarragona, Spain, 2009, Erasmus teaching staff mobility program
 • Time constraints in clinical algorithms, University of Madeira, Madeira, Portugal, 2010, Erasmus teaching staff mobility program
 • Advances in databases / Temporal information systems in medicine, Rovira i Virgili University, Tarragona, Spain, 2011, Erasmus teaching staff mobility program
 • Knowledge representation for decision making in medical processes, Rovira i Virgili University, Tarragona, Spain, 2013, Erasmus teaching staff mobility program
 • Temporal knowledge acquisition for decision making in medical processes, Gazi University, Ankara, Turkey, 2014, Erasmus teaching staff mobility program
 • Acquiring temporal knowledge for making decisions in medical processes, Rovira i Virgili University, Tarragona, Spain, 2016, Erasmus teaching staff mobility program

Življenjepis

 • doktorica znanosti računalništva in informatike, 2014
 • 2004 - 2006: prodekanica za študentska vprašanja FERI
 • 2004 - 2007: članica Senata FERI
 • 2004 - 2018: asistentka za predmetno področje Informatika
 • 2018 - zdaj: docentka za predmetno področje Informatika

Sodelovanje pri organizaciji konferenc

 • 5th Joint Conference on Knowledge - Based Software Engineering - JCKBSE 2002
 • 11th European - Japanese Conference on Information Modelling and Knowledge Bases, EJC 2001

Sodelovanje na projektih

 • "K4CARE - Knowledge Based Homecare eServices for an Ageing Europe", EU-Project (FP6), Rovira i Virgili University (Spain).
 • HYGIA, Rovira i Virgili University (Spain).
 • E-učenje - podpora podatkovnemu rudarjenju in varnosti, BI-SCG/08-09-017.
 • "Knowledge Generation and Exploitation in Wholistic Medical Treatments", Rovira i Virgili University (Spain) and University of Maribor (Slovenia).
 • "CRP - Optimal Use of Data Sources in Data Mining Processes" and "DaMiMTA - Data Mining Methods and Their Application", University of Maribor (Slovenia) and Technical University in Prague (Czech Republic).
 • "E-marketing as a Tool for conquering the European Market" and "e-SLOG for SMEs", Phare CBC - Cross Border Region Goes Digital, University of Maribor.
 • "Improving Information Quality in Data Warehousing Environments", University of Maribor and Research group from Portugal.
 • Leonardo da Vinci "Valeurtech", University of Maribor.
 • Izobraževanje in svetovanje za področje podatkovnega modeliranja, SRC.SI d.o.o.
 • Izobraževanje za področje podatkovnega modeliranja, GENIS d. o. o.

Publikacije

Izpis na COBISS-u.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.