Delavnica NVIDIA: Generativna umetna inteligenca z difuzijskimi modeli

V četrtek, 22. februarja 2024, je bila izvedena delavnica z naslovom “Generativna umetna inteligenca z difuzijskimi modeli” v okviru projekta EuroCC2, v sodelovanju z NVIDIA in IEEE ter UM FERI. Predavanje je izvedel doc. dr. Domen Verber, ob njem pa je sodeloval še kot asistent Jani Dugonik, oba iz UM FERI.

Na delavnici so udeleženci spoznali eno najnaprednejših področij umetne inteligence – generativno umetno inteligenco. Podrobneje so se seznanili z vsemi sestavnimi deli generativnih difuzijskih modelov in v več zaporednih korakih ustvarili testno aplikacijo za generiranje slik na podlagi tekstovnega opisa.

Delavnica je bila namenjena tako akademskim raziskovalcem kot tudi praktikom s področja umetne inteligence, ki želijo pridobiti globlje razumevanje generativnih modelov in jih vključiti v svoje delo. Skozi celoten dan so udeleženci raziskovali koncepte, izvajali praktične vaje in se pogovarjali o najnovejših dosežkih na tem področju.

Udeleženci so pridobili naslednja znanja:

  • Praktične izkušnje z generiranjem slik iz šuma s pomočjo U-Net nevronske mreže.
  • Razumevanje generativnega difuzijskega procesa za odpravo šuma in izboljšanje kakovosti ustvarjene slike.
  • Razlikovanje med difuzijskim procesom za odpravo šuma in drugimi generativnimi modeli.
  • Poznavanje postopkov za nadzor generiranih vsebin s kontekstualizacijo v difuzijskem generativnem procesu.
  • Praktične izkušnje s postopki implementacije generiranja slik iz tekstovnega opisa z uporabo metode CLI.

Po končani delavnici so imeli udeleženci možnost opraviti kratek test in dodatno programsko nalogo ter pridobiti uradni certifikat Inštituta za globoko učenje podjetja Nvidia. Možnost opravljanja testa in pridobitve certifikata velja vsaj še pol leta po zaključku delavnice.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.