Izzid knjige ATHENA Research Book Volume 2

Izšel je drugi zvezek knjige ATHENA Research Book, ki prikazuje raziskovalne potenciale evropske univerze ATHENA.

Knjiga je objavljena v odprtem dostopu in je dostopna na naslovu založbe: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/812.

Knjiga promovira raziskovalne in inovacijske zmožnosti Evropske univerze ATHENA ter odpira nove možnosti medsebojnega sodelovanja vseh partnerjev in sodelovanja z inovacijskim okoljem.

Drugi zvezek knjige ATHENA Research Book (ARB) dopolnjuje prvega, ki je izšel novembra 2022. Drugi zvezek se posveča pregledu raziskovalne dejavnosti posameznih članic, prikazuje bibliografski izbor najpomembnejših znanstvenih objav in recenzirane prispevke predvsem doktorskih študentov. V nadaljevanju podaja pregled odprtih znanstvenih predavanj v okviru že tri leta trajajočega cikla ATHENA Talks ter s poročili s posameznih delovnih paketov projekta zaključi Atheno kot celoto. Raziskovalna knjiga ATHENA je publikacija, ki spodbuja skupne in interdisciplinarne raziskovalne projekte izkušenih, kakor tudi raziskovalcev na začetku kariere.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.