Predavanje o upravljanju IT na “Harkovski politehnični inštitut”

Nacionalna tehnična univerza “Harkovski politehnični inštitut” (NTU KPI) je organizirala spletno predavanje o upravljanju IT, ki ga je izvedel Gregor Polančič, izredni profesor na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (Slovenija). Gregor Polančič spada med vodilne raziskovalce in praktike na področju upravljanja poslovnih procesov in upravljanja IT.

Tradicionalno sta bila poslovanje in gospodarstvo ločena od informacijske tehnologije, danes pa postaja IT ključna za podporo, trajnost in rast podjetij. Skozi leta so bili razviti in promovirani na najboljših praksah temelječi okvirji, ki pomagajo pri procesu razumevanja, oblikovanja in izvajanja upravljanja informacijske tehnologije v podjetju (EGIT). COBIT 2019 nadgrajuje in združuje več kot 25 let razvoja na tem področju, pri čemer ne vključuje le novih spoznanj iz znanosti, temveč jih operacionalizira v obliki  praks. Predavanje je podalo temeljni vpogled v upravljanje informacij in tehnologije z najsodobnejšim okvirjem COBIT 2019.

Predavanje je bilo 10. novembra (sreda) ob 10.25 na MS Teams.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.