Uvrstitev med top 3 najboljše članke na področju podpore odločanju v medicini

Mednarodno združenje za medicinsko informatiko (IMIA – The International Medical Informatics Association) letno objavlja letopis s področja medicinske informatike (IMIA Yearbook of Medical Informatics). Gre za neprofitni projekt, katerega namen je napredek na področju medicinske informatike ter spodbujanje razširjanja in izmenjave informacij med raziskovalci in strokovnjaki v zdravstveni ter bioinformacijski skupnosti.

Od ustanovitve prve izdaje letopisa (leta 1992) je bilo objavljenih osemindvajset letopisov IMIA. Od leta 2014 je letopis IMIA objavljen v spletni obliki odprtega dostopa. Letopis IMIA vsebuje reference, preglede in povezave do najboljših člankov s področja medicinske informatike iz predhodnega leta, skupaj s številnimi izvirnimi članki.

Uredniški odbor letopisa medicinske informatike je med drugimi za leto 2020 izbral tudi članek Multi-level medical knowledge formalization to support medical practice for chronic diseases, katerega avtorji so dr. Aida Kamišalić Latifić, dr. David Riaño, mag. Suzana Kert, dr. Tatjana Welzer Družovec in dr. Lili Nemec Zlatolas. Članek so izbrali med tri najboljše članke objavljene v letu 2019 na področju podpore odločanju v medicini.

Potek izbora najboljših člankov

Kandidate za najboljši članek so poiskali tako, da so izvedli obsežen pregled literature o temah, povezanih s kliničnimi sistemi za podporo odločanju. Skupno je bilo pridobljenih 1378 unikatnih referenc. Po prvem individualnem pregledu, ki sta ga oba urednika neodvisno izvedla na podlagi naslova in povzetka prispevkov, sta dobila izbor 115 prispevkov. Ker so morali narediti končni izbor 15 najboljših kandidatov so nato v skladu s protokolom IMIA Yearbook najboljše članke poleg urednikov pregledali in ocenili še glavni urednik področja za podporo odločanju ter zunanji recenzenti iz mednarodne skupnosti medicinske informatike. Uredniški odbor letopisa je na podlagi ocen in komentarjev recenzentov nato izbral tri najboljše članke leta na področju podpore odločanju.

Iskrene čestitke!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.