Listina za razvoj obštudijskih dejavnosti v roke Tjaše Heričko

S ponosom sporočamo, da je Tjaša Heričko v petek 18. septembra 2020 med Dnevom Univerze v Mariboru, kjer je med drugim potekala podelitev nagrad in priznanj študentom ter podelitev naslovov častni doktor ter zaslužni profesor, prejela Listino za razvoj obštudijskih dejavnosti, ki se podeljuje za prizadevno delo in nadpovprečen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na Univerzi v Mariboru.

Tjaša Heričko je mlada raziskovalka in študentka 1. letnika tretje stopnje doktorskega študija Računalništva in informatike. Skozi vsa leta študija je aktivno sodelovala v organih in aktivnostih univerze ter fakultete, prav tako je sodelovala pri organizaciji več kot 60 projektov ter dogodkov, povezanih s kakovostnim preživljanjem obštudijskega časa študentov. Projekti pokrivajo različna interesna področja študentske populacije – od kulture, športa, izobraževanja, informiranja, druženja, pa vse do osveščanja in pomoči do sočloveka. Verjame, da je s svojo večletno participacijo, aktivnim delom, vloženim trudom, idejami in doprinosom pripomogla k večji prepoznavnosti fakultete in univerze, predvsem pa pripomogla h kakovostnem preživljanju prostega obštudijskega časa mnogim študentom.

Tjaši iskreno čestitamo in želimo še naprej uspešno študijsko ter poklicno pot!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.