Priložnost za študentsko delo na projektu ŠPIK

Iščejo se študenti programa Informatika in tehnologije komuniciranja – visokošolski študij (1. bolonjska stopnja) za delo na projektu.

Fakulteta za šport je skupaj z občino Slovenske konjice in Zavodom za šport Slovenske konjice pripravila projekt z naslovom Strategija razvoja športa v Slovenskih Konjicah – priprava izhodišč.

Gre za študentski inovativni projekt za družbeno korist, katerega cilj je pripraviti osnovna izhodišča za pripravo strategije športa. Študenti interdisciplinarno povezanih programov, bodo analizirali, proučevali ter pripravili ustrezna gradiva, ki bodo predstavljala osnovo za pripravo strategije razvoja športa v Občini Slovenske Konjice 2020 – 2030 z upoštevanjem obstoječega stanja na terenu (območju). Projekt poteka 4 mesece, in sicer od 1.3.2020 do 30.6.2020.

Delo bo potekalo deloma na lokaciji (Slovenske konjice) in delo doma. Delo doma vključuje delo z različnimi računalniškimi programi vodenja evidenc, priprave podatkovnih datotek, vodenje seznamov, iskanje podatkov po datotekah, vrednotenje anket idr. Študentje za delo na projektu prejmejo plačilo preko študentske napotnice. Prosimo vse zainteresirane študente, da se prijavijo na elektronski naslov: maja.pajek@fsp.uni-lj.si, najkasneje do petka 28.2.2020.

Veseli bomo vašega sodelovanja.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.