Inštitut za informatiko pridobil H2020 projekt DE4A – Digital Europe for All

Januarja 2020 se je pod okriljem evropskega programa financiranja Obzorje 2020 uradno začel izvajati triletni mednarodni projekt DE4A – Digitalna Evropa za vse.

Cilj projekta je podpora Evropski uniji pri oblikovanju enotnega evropskega digitalnega trga (ang. European Single Digital Market).

Za popolnoma delujoč enotni evropski digitalni trg, ki učinkovito omogoča čezmejno izvajanje pravic državljanov in podjetij, se morajo države članice spoprijeti z več izzivi pri zagotavljanju boljših storitev.

DE4A je pilotni projekt, ki ga izvajajo države članice (Španija, Nizozemska, Belgija, Slovenija, Litva, Avstrija, Švedska, Portugalska, Danska, Grčija, Romunija) in je usklajen s strateškim akcijskim načrtom Evropske unije za e-upravo 2016–2020 (EU eGovernment Action Plan), deklaracijo Tallinn in implementacijsko strategijo in evropsko strategijo izvajanja okvira interoperabilnosti EIF.  V projektu s 27 partnerji iz omenjenih 11 držav članic EU sodeluje tudi Inštitut za informatiko Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Koordinator projekta na UM je doc. dr. Muhamed Turkanović.

Projekt vzpostavlja kulturo soustvarjanja, preglednosti, odgovornosti, zaupanja in stremi k uresničevanju digitalnih načel enkratnosti (ang. once-only principle) in relevantnosti (ang. relevant-only) z najsodobnejšimi, uporabnimi in visokokakovostnimi, popolnoma spletnimi postopki, dostopnimi prek enotnega digitalnega prehoda (ang. SDG – Single Digital Gateway).

Cilj projekta je tudi olajšati prehod na evropske digitalne javne storitve (ang. European Digital Public Services), ki se zagotavljajo čezmejno, čez sektorje in z različnimi udeleženci, krepiti zaupanje v javne ustanove in povečati učinkovitost ter zmanjšati upravna bremena in stroške.

Fokus projekta je oprta in celovita platforma za javno upravo in inovacije s popolno skladnostjo s predpisi, kot so GDPR, eIDAS, direktiva o storitvah, ki vzpostavlja kulturo soustvarjanja, preglednosti, odgovornosti in zaupanja.

Vključenost UM v projekt

Univerza v Mariboru, točneje Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI), bo v sklopu skupine Blockchain Lab:UM in s sodelovanjem Računalniškega centra UM (RCUM), sodelovala na podpori konzorciju pri analizi, oceni in načrtovanju vključevanja tehnologije veriženja blokov (ang. Blockchain) in integracijo le te s tehničnimi rešitvami predpisov, kot so eIDAS, eID itn.

Projekt se je vsebinsko pričel z dvodnevnim uvodnim sestankom in sicer med 28. in 30. februarjem 2020 v Madridu.

Več informacij o projektu je na voljo na projektni strani FERI.

Spletna stran projekta: https://www.de4a.eu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.