Zimska šola: Razvoj aplikacij na verigah blokov

Tehnologija veriženja blokov (ang. blockchain) se obravnava kot druga internetna revolucija oz. eno od najpomembnejših inovacij na področju internetnih tehnologij v zadnjem desetletju. Priča smo »virtualni zlati mrzlici«, ki blockchain postavlja v ospredje dnevnih finančnih, tehnoloških in splošno-informativnih novic. Omenjena tehnologija pa niso zgolj kriptovalute in bajni zaslužki, temeč je temelj novim konceptom, ki spreminjajo ustaljene poslovne procese, nudijo nov tehnološki napredek ter prostor za inovativne tehnolške pristope. Med koncepti so trije v ospredju: (1) decentralizirano in distribuirano upravljanje s podatki v obliki javno dostopnega dnevnika ali glavne knjige (ang. ledger), ki služi kot distribuiran in repliciran register zapisov; (2) pametne pogodbe, ki so programljive pogodbe zapisane v verigah blokov, kjer se samodejno izvajajo ob določenih pogojih oz. prožilcih ter se izvedejo glede na vnapej programljiva dejstva; hkrati so javno dostopne in niso pod vplivom tretjih oseb; ter (3) decentralizirane aplikacije, ki so centralne strežnike zamenjale za verigo blokov in pametne pogodbe.

Na Inštitutu za informatiko, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, želimo približati razvoj pametnih pogodb in decentraliziranih aplikacij temelječih na verigah blokov, študentom, ki želijo obdobje brez predavanj izkoristiti tudi za širitev svojih znanj. V ta namen smo organizirali zimsko šolo razvoja spletnih rešitev s tehnologijo veriženja blokov. Na zimski šoli bomo spoznali blockchain osnove, pametne pogodbe, Etehreum platformo, solidity programski jezik, decentralizirane aplikacije, web3.js, meteor ter IBM Hyperledger Fabric platformo.

Zimsko šolo prirejamo pod pokroviteljstvom Nova KBM ter v sodelovanju z IBM Slovenija.

Zimska šola bo potekala 3 tedne, medtem ko se bodo uvodne priprave in predavanja izvajala 3 dni oziroma med 5. in 7. februarjem 2018 na UM FERI.

 

 

Prijava, potek in nagrada

Prijave bodo odprte do srede, 31. 1. 2018, 23:59. Ker je število mest omejeno na 15, si organizator pridržuje pravico do izbora kandidatov in kandidatk.

O izboru boste obveščeni najkasneje do petka, 2. februarja 2018.

Od prijavljenih kandidatov in kandidatk pričakujemo poznavanje osnovnih spletnih tehnologij: HTML5, CSS in JavaScript ter uporabo GitHub.

Prijavite se tukaj.

Izbrani kandidati bodo porazdeljeni v skupine s tremi člani, ki bodo po uvodnih predstavitvah in predavanjih med seboj tekmovali pri načrtovanju in razvoju prototipne rešitve za bančno storitev, ki bo temeljila na tehnologiji blockhain, pametnih pogodbah in decentraliziranih aplikacijah.

V času po uvodnih predstavitvah in predavanjih ter do konca šole (tekmovanja) se bodo ekipe, z namenom spremljanja napredka in konzultacij, dva krat tedensko sestajale z mentorji organizatorji ter predstavniki NKBM.

Končna predstavitev prototipnih rešitev je predvidoma načrtovana za 23. februar 2018konec februarja ali začetek marca. Najboljša/e ekipa/e bo(do) dobila/e denarno nagrado. Predviden nagradni sklad je 1.000,00 EUR ter možnost plačane poletne prakse v NKBM oziroma redne zaposlitve po zaključku študija. Komisija bo sestavljena iz predstavnikov UM FERI, Nova KBM d. d. ter IBM Slovenija.

Za pogostitev med zimsko šolo bo poskrbljeno.

Intelektualna lastnina izdelkov

Vsak udeleženec s sodelovanjem na zimski šoli zagotavlja in jamči, da bo njegov prispevek izključno rezultat izvirnega dela in ne bo kršil nobenih lastniških ali intelektualnih pravic katerihkoli tretjih strank ter da bo programska (izvorna) koda izdelanih rešitev postala last pokrovitelja.

Vsebina zimske šole

Pojdite preveriti na uradno spletno stran: https://sites.google.com/view/iizimskasolablockchain/

Bookmark the permalink.

Comments are closed.