Projekt International Assisted Communication for Education – Erasmus+ KA2 projekt

Projekt I-ACE (Mednarodna podpora komunikaciji v izobraževanju) je usmerjen v izboljšanje komunikacije gluhih in naglušnih v vsakdanjem življenju ob uporabi znakovnega jezika, ko ni na razpolago tolmač znakovnega jezika.

Eden od ciljev projekta I-ACE je tako izvedba avatarja, ki bi gluhim in naglušnim, ki uporabljajo znakovni jezik, bil v pomoč v primeru tipičnih situacij komuniciranja, kot je npr. nakup vozovnice za javni prevoz, osnovna komunikacija v pedagoškem procesu,… Avatar je produkt ISEPa iz Porta, Portugalska. Za potrebe izbrane komunikacije v obsegu približno 500 besed v nacionalnih znakovnih jezikih, pa trenutno učimo avatarja posameznih besed in besednih zvez v slovenskem znakovnem jeziku in odkrivamo in poročamo pomankljivosti glede na slovenski zankovni jezik. Nabor besed bo omogočil vspostavitev komunikacije (nakup vozovnice za javni prevoz), ki bo kot prototip predstavljena in javno uporabljena v Port-u v sistemu metro prevoza, jeseni 2018. Tudi za primer pedagoškega procesa bomo pripravili vzorec komunikacije, ki pa je še v fazi ideje in razvoja. Ob spodaj naštetih partnerjih na projektu, na nacionalni ravni sodelujejo tudi pridruženi partnerji (seznam se dopolnjuje), kot so ZDGNS – Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Zavod Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik in izobraževalne inštitucije.

Partnerji na projektu:

  • INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO – ISEP, Porto, Portugal
  • CAMARA MUNICIPAL DO PORTO, Porto, Portugal
  • UNIVERSITAET SIEGEN, Siegn, Germany
  • European Association of Career Guidance, Nicosia, Cyprus
  • TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF CRETE, Heraklion, Greece
  • UNIVERZA V MARIBORU, FERI-LPT, Maribor, Slovenia
  • UNIVERSITY OF YORK, York, United Kingdom

Prispevek o projektu, ki je bil predvajan v oddaji Priluhnimo tišini 10. 12. 2017, si lahko pogledate na povezavi: https://www.rtvslo.si/dostopno/prisluhnimo-tisini/174507366.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.