Zimska šola spletne rešitve z ogrodjem Angular2

Angular2 je najpopularnejše ogrodje za razvoj enostranskih spletnih aplikacij. V povezavi z ostalimi razvojnimi in izvajalnimi okolji, kot so Node.JS, Express in MongoDB tvori t.i. celostno rešitev (angl. »full stack«) za razvoj spletnih aplikacij.

Na Inštitutu za informatiko smo omenjene rešitve predstavili študentom, ki želijo dodatno širiti svoja znanja. V ta namen smo organizirali tridnevno zimsko šolo razvoja spletnih rešitev z ogrodjem Angular 2. Zimsko šolo smo priredili v sodelovanju z RC IKTS Savinja Žalec, kjer je zimska šola tudi potekala.

Več o šoli.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.