Obisk podjetja Cor&Fja OdaTeam

Podjetje Cor&Fja OdaTeam d.o.o. je vodilni ponudnik prilagodljivih programskih rešitev namenjenih zavarovalniški industriji v Srednji in Vzhodni Evropi. Skupaj z matično družbo, COR & FJA AG, so tako vodilni ponudnik programske opreme in svetovalnih storitev za zavarovalnice, banke in podjetja izvajalcev pokojninskih shem v Evropi.

Študentje prvega letnika magistrskega študijskega programa Informatika in tehnologije komuniciranja so v okviru študijskih obveznosti obiskali Cor&Fja OdaTeam d.o.o. V podjetju so nas prijazno sprejeli ter v uvodnem pozdravu predstavili podjetje in področja delovanja. V nadaljevanju je predstavnik podjetja izvedel serijo kratkih predstavitev na temo agilne metode XP in njenih ključnih praks. Po končani predstavitvi je sledil ogled prostorov podjetja, kjer so lahko študenti v praksi videli, kako poteka razvoj programske opreme skladno z agilno metodo XP.  Ob koncu ogleda je sledila pogostitev in druženje s predstavniki podjetja, kjer so študenti imeli možnost zastaviti morebitna vprašanja.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.