Posvet o varnosti in zasebnosti na svetovnem spletu

Slovensko društvo INFORMATIKA vabi na posvet o varnosti in zasebnosti na svetovnem spletu, ki bo dne 11.3.2014 od 9. do 13. ure na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, Smetanova ul. 17, Maribor, G2-P05.

Svetovni splet je že dolgo sestavni del našega vsakdanjega življenja in nas spremlja v bistvu 24 ur na dan, tako v poslovnem, kot tudi v zasebnem življenju. Širi se na vse več naprav in dostopen je vsakomur neodvisno od let, znanja, namena uporabe in predvsem zavedanja morebitnih nevarnosti in posledic.

Slovensko društvo INFORMATIKA želi s posvetom opozoriti na to problematiko in jo osvetliti z različnih zornih kotov, ki jih bodo predstavili govorci glede na svojo strokovno delovanje in izvedene raziskave. V nadaljevanju podani orisi vsebinskih sklopov posveta.

Kriminaliteta na internetu – kako se ubraniti? – Marko Potokar

Z razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije so se kriminalna dejanja preselila tudi v navidezni svet interneta. Poleg neomejene možnosti informiranja, izobraževanja in komuniciranja, ki jo s svojimi storitvami omogoča internet, obstajajo v njegovem svetu tudi manj prijetne in celo nevarne stvari. Poleg poneverb, zlorab, goljufij, otroške pornografije in sovražnega govora obstaja še cela vrsta drugih groženj. Preprečevanje varnostnih incidentov in kriminalnih dejanj na internetu postaja ključen in dolgotrajen izziv raziskovalcev, oblasti in civilne družbe. Nastaja nova veda: znanost o kibernetski kriminaliteti, ki ima za podlago znanost o kriminaliteti in informacijsko tehnologijo. Raziskovalni izzivi v novi vedi so izjemni in zahtevni. Zahtevajo namreč rešitve, ki so hkrati zakonite, operativne in tehnično sprejemljive. Te rešitve obsegajo upravljanje in zaščito identitete, hkrati pa tudi transparentnost podatkov in ustrezno zaščito zasebnosti. Poraja se vprašanje, ali nas pred zlorabami na spletu dovolj ščitijo zakoni in oblasti in kaj za zaščito lahko naredimo sami.

Varna raba spleta – Marko Hölbl

Splet je zagotovo najpopularnejši del interneta in ga uporabljajo številni, tudi mlajši uporabniki, zato je še kako pomembno, da se zavedamo pasti, ki prežijo na uporabnike na spletu. Varna raba spleta je tako večplastna. V prispwvku bo predstavljena varna raba spleta, kot jo razumejo strokovnjaki s področja IKT, in varna raba, kot jo razumejo manj strokovno podkovani uporabniki. Ponujeni bodo praktičnih nasveti, kako varno uporabljati splet, izpostavljen pa bo tudi problem zavedanja o pomenu varovanja osebnih podatkov.

Zasebnost in objava informacij na omrežju Facebook – Lili Nemec Zlatolas

Omrežje Facebook je najpopularnejše družbeno omrežje in iz dneva v dan pridobiva nove uporabnike. Uporabniki omrežja Facebook lahko vsakodnevno objavljajo in izpostavljajo svoje podatke vsem, ki imajo dostop do interneta, v kolikor niso ozaveščeni o možnostih nastavitev zasebnosti ob uporabi omrežja. Na osnovi rezultatov, pridobljenih z izvedbo obsežnega vprašalnika, bo predstavljeno stanje zavedanja in objave informacij med slovenskimi uporabniki, hkrati pa bo tudi izpostavljen problem pomanjkanja ozaveščenosti o varovanju osebnih podatkov.

Napredni videonadzorni sistemi in njihov vpliv na varnost in zasebnost – Marko Potokar

Videonadzorni sistemi so ena izmed najpogosteje uporabljanih nadzornih tehnologij v današnjem času. Predstavljajo eno izmed nenasilnih (angl.: non-invasive) nadzornih tehnologij, saj je njihova uporaba nepozornim posameznikom velikokrat neopazna. Ravno v tem se skriva nevarnost (zlo)rabe, saj se posamezniki obstoja video nadzora na določenem področju pogosto niti ne zavedajo oziroma se ga čez nekaj časa tako navadijo, da nanj pozabijo. Uporaba video nadzornih tehnologij je družbo razdelila na dva pola. Eni pritrjujejo mnenju, da je video nadzor učinkovit (z vidika varovanja), na drugi strani pa se civilna družba osredotoča na nevarnosti, ki izhajajo iz nadzorovanja. Tako namestitev in uporaba videonadzora po eni strani povzroča zaskrbljenost zaradi poseganja v zasebnost in strah pred kontrolo oblasti nad prebivalci, po drugi strani pa je dobrodošla, saj povečuje stopnjo varnosti in zmanjšuje družbeno nesprejemljivo vedenje.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.