Sašo Karakatič

Sašo Karakatič
Izredni profesor , Laboratorij za inteligentne sisteme
Naziv:izr. prof. dr. računalništva in informatike
E-mail:saso.karakatic@um.si
Prostor:G2-1N.013
Govorilne ure:Link
Profil LinkedIn:Link

Glavna področja raziskovanja

 • Pošteno in razlagalno Strojno učenje
 • Učenje iz neuravnoteženih podatkov
 • Učenje iz nestrukturiranih podatkov (med drugimi tudi rudarjenje besedil, rudarjenje izvorne kode in rudarjenje časovnih vrst)
 • Evolucijski algoritmi in njihova uporaba na področju podatkovne znanosti in logistike

Izbrane znanstvene publikacije

 • KARAKATIČ, Sašo. Optimizing nonlinear charging times of electric vehicle routing with genetic algorithm. Expert systems with applications. [Print ed.]. Feb. 2021, vol. 164, str. 1-14. ISSN 0957-4174. DOI: 10.1016/j.eswa.2020.114039. [COBISS.SI-ID 29613827]
 • GRADIŠNIK, Mitja, BERANIČ, Tina, KARAKATIČ, Sašo. Impact of historical software metric changes in predicting future maintainability trends in open-source software development. Applied sciences. 2020, vol. 10, iss. 13, str. 1-30, ilustr. ISSN 2076-3417. DOI: 10.3390/app10134624. [COBISS.SI-ID 22514179]
 • KARAKATIČ, Sašo. EvoPreprocess - data preprocessing framework with nature-inspired optimization algorithms. Mathematics. 2020, vol. 8, no. 6, str. 1-29. ISSN 2227-7390. DOI: 10.3390/math8060900. [COBISS.SI-ID 17843971]
 • PODGORELEC, Blaž, TURKANOVIĆ, Muhamed, KARAKATIČ, Sašo. A machine learning-based method for automated blockchain transaction signing including personalized anomaly detection. Sensors. 2020, vol. 20, iss. 1, str. 1-18. ISSN 1424-8220. DOI: 10.3390/s20010147. [COBISS.SI-ID 22899734]
 • KARAKATIČ, Sašo, PODGORELEC, Vili. Improved classification with allocation method and multiple classifiers. Information fusion. Sep. 2016, vol. 31, str. 26-42. ISSN 1566-2535. DOI: 10.1016/j.inffus.2015.12.006. [COBISS.SI-ID 19263510]
 • KARAKATIČ, Sašo, PODGORELEC, Vili. A survey of genetic algorithms for solving multi depot vehicle routing problem. Applied soft computing. [Print ed.]. Feb. 2015, vol. 27, str. 519-532. ISSN 1568-4946. DOI: 10.1016/j.asoc.2014.11.005. [COBISS.SI-ID 18347286]
 • KARAKATIČ, Sašo, BERANIČ, Tina. A novel approach to generating test cases with genetic programming. In: UDEN, Lorna (ed.), HERIČKO, Marjan (ed.), TING, I-Hsien (ed.). Knowledge management in organizations : proceedings. Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. Str. 260-271, ilustr. Lecture notes in business information processing, 224. ISBN 978-3-319-21008-7, ISBN 978-3-319-21009-4. ISSN 1865-1348. DOI: 10.1007/978-3-319-21009-4_20. [COBISS.SI-ID 18935574]
  typology 1.08 -> 1.01
 • PODGORELEC, Vili, KARAKATIČ, Sašo. A multi-population genetic algorithm for inducing balanced decision trees on telecommunications churn data. Elektronika ir elektrotechnika. [Print ed.]. 2013, vol. 19, no. 6, str. 121-124. ISSN 1392-1215. DOI: 10.5755/j01.eee.19.6.4578. [COBISS.SI-ID 16972310]
 • KARAKATIČ, Sašo, PODGORELEC, Vili, HERIČKO, Marjan. Optimization of combinational logic circuits with genetic programming. Elektronika ir elektrotechnika. [Print ed.]. 2013, vol. 19, no. 7, str. 86-89. ISSN 1392-1215. DOI: 10.5755/j01.eee.19.7.5169. [COBISS.SI-ID 17134102]
 • KAMIŠALIĆ, Aida, FISTER, Iztok, TURKANOVIĆ, Muhamed, KARAKATIČ, Sašo. Sensors and functionalities of non-invasive wrist-wearable devices : a review. Sensors. 2018, vol. 18, no. 6, str. 1-33, ilustr. ISSN 1424-8220. DOI: 10.3390/s18061714. [COBISS.SI-ID 21442582]
 • KERŠIČ, Vid, ŠTUKELJ, Primož, KAMIŠALIĆ, Aida, KARAKATIČ, Sašo, TURKANOVIĆ, Muhamed. A blockchain- and ai-based platform for global employability. In: PRIETO, Javier (ed.). Blockchain and applications : international congress [on Blockchain and applications, BLOCKCHAIN 2019, held in Avila, Spain, from 26th to 28th June, 2019]. Cham [etc.]: Springer, cop. 2020. Vol. 1010, str. 161-168. Advances in intelligent systems and computing (Print), 1010. ISBN 978-3-030-23812-4, ISBN 978-3-030-23813-1. ISSN 2194-5357. [COBISS.SI-ID 22554902]
 • KARAKATIČ, Sašo, KAMIŠALIĆ, Aida, TURKANOVIĆ, Muhamed, BREZOČNIK, Lucija, FAGANEL, Roman. Creating personnel profiles for military unit formation and role selection with artificial intelligence. In: Big data and artificial intelligence for military decision making : meeting proceedings : STO-MP-IST-160. [S. l.: s. n., 2018]. Str. 1-10, ilustr. ISBN 978-92-837-2181-9.
 • KARAKATIČ, Sašo, PODGORELEC, Vili. Building boosted classification tree ensemble with genetic programming. In: GECCO 2018, the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion a recombination of the 27th International Conference on Genetic Algorithms (ICGA) and the 23rd Annual Genetic Programming Conference (GP), July 15th - 19th 2018, Kyoto, Japan. New York: ACM = Association for Computing Machinery, 2018. Str. 165-166. ISBN 978-1-4503-5764-7. DOI: 10.1145/3205651.3205774. [COBISS.SI-ID 22406934]
 • ŠUMAK, Boštjan, PODGORELEC, Vili, KARAKATIČ, Sašo, DOLENC, Kosta, ŠORGO, Andrej. Development of an autonomous, intelligent and adaptive e-learning system. In: SKALA, Karolj (ed.). MIPRO 2019 : 42nd International Convention, May 20 -24, 2019, Opatija, Croatia : proceedings. Rijeka: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2019. Str. 1736-1741. MIPRO ... (CD-ROM). ISSN 1847-3946. [COBISS.SI-ID 22369046]
 • KARAKATIČ, Sašo, HERIČKO, Marjan, PODGORELEC, Vili. Experiments with lazy evaluation of classification decision trees made with genetic programming. In: SABOURIN, Christophe (ed.). IJCCI 2017 : proceedings of the 9th International Joint Conference on Computational Intelligence, November 1-3, 2017, Funchal, Madeira, Portugal. [S. l.]: SCITEPRESS: = Science and Technology Publications, cop. 2017. Str. 348-353. ISBN 978-989-758-274-5.
 • ŠUMAK, Boštjan, PODGORELEC, Vili, KARAKATIČ, Sašo, HERIČKO, Marjan, ŠORGO, Andrej, DOLENC, Kosta. Towards an autonomous, intelligent and adaptive e-learning system. In: ŽEMVA, Andrej (ed.), TROST, Andrej (ed.). Zbornik šestindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2017 = Proceedings of the Twenty-sixth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2017. ERK 2017, Portorož, Slovenija, 25. - 26. september 2017. Ljubljana: IEEE, Slovenska sekcija IEEE, 2017. Str. 407-410, ilustr. Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 26. ISSN 2591-0442. http://erk.fe.uni-lj.si/2017/papers/sumak(towards_an).pdf. [COBISS.SI-ID 20833814]
 • KARAKATIČ, Sašo, HERIČKO, Marjan, PODGORELEC, Vili. Classification of imbalanced data with allocation method and sampling. In: JAAKKOLA, Hannu (ed.). Proceedings of the 25th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases : EJC 2016, June 6-10, 2016, Tampere, Finland. Pori: Tampere University of Technology, 2016. Str. 411-422. ISBN 978-952-15-3747-9. [COBISS.SI-ID 19578390]
 • PODGORELEC, Vili, KARAKATIČ, Sašo, BARROS, Rodrigo C., BASGALUPP, Márcio P. Evolving balanced decision trees with a multi-population genetic algorithm. In: IEEE Congress on Evolutionary Computation: proceedings. [S. l.]: IEEE, cop. 2015. Str. 54-61. ISBN 978-1-4799-7492-4. DOI: 10.1109/CEC.2015.7256874. [COBISS.SI-ID 18938646]
 • KARAKATIČ, Sašo, HERIČKO, Marjan, PODGORELEC, Vili. Improving genetic programming for classification with lazy evaluation and dynamic weighting. In: SABOURIN, Christophe (ed.). Computational intelligence: 9th International joint conference, IJCCI 2017 Funchal-Madeira, Portugal, November 1-3, 2017 Revised selected papers. Cham: Springer, cop. 2019. Str. 63-75. Studies in computational intelligence (Print), 829. ISBN 978-3-030-16468-3, ISBN 978-3-030-16469-0. ISSN 1860-949X. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-16469-0_4.pdf. [COBISS.SI-ID 22476566]
 • KARAKATIČ, Sašo, HERIČKO, Marjan, PODGORELEC, Vili. The performance of allocation method on imbalanced data. In: JAAKKOLA, Hannu (ed.), et al. Information modelling and knowledge bases XXVIII. Amsterdam [etc.]: IOS Press, cop. 2017. Str. 382-395. Frontiers in artificial intelligence and applications, Vol. 292. ISBN 978-1-61499-719-1, ISBN 978-1-61499-720-7. ISSN 0922-6389. [COBISS.SI-ID 20206870]

Celoten izpis je na voljo na COBISS.

Vodja ali koordinator projekta

 • GRIT - Mednarodni Eramsus+ projekt. Vodja in koordinator mariborske raziskovalne skupine
 • AI REGIO - Razvoj ML sistema za identifikacijo iztokov vode iz Mariborskega vodovodnega omrežja (mednarodni Horizon projekt). Član mariborske raziskovalne ekipe
 • Arivu - Identifikacija in pridobivanje informacij iz infrastrukturnih člankov s pomočjo strojnega učenja (industrijski projekt). Vodja razvojne skupine
 • STAR.APP - Razvoj sistema za napovedovanje osipa študentov, podprt z umetno inteligenco (mednarodni Eramsus+ projekt). Vodja in koordinator mariborske raziskovalne skupine
 • Company hunter - ekstrakcija kontaktov po spletu s pomočjo pajka in ekstraktorjem s strojnim učenjem (industrijski projekt). Vodja razvojne skupine
 • AIAES - Razvoj avtonomnega inteligentnega in prilagodljivega sistema e-učenja (projekt ARRS). Vodja razvojne skupine
 • Gručenje/segmentacija porabnikov električne energije na podlagi njihovih vzorcev porabe (industrijski projekt). Vodja tričlanske ekipe podatkvnega rudarjenja

Drugo sodelovanje na projektih

 • IQdom - Inteligentni dom nove generacije, ki temelji na pametnih napravah (Slovenska strategija pametne specializacije). Podatkovni znanstvenik
 • InAMeD - prepoznavanje mentalno stresnih situacij iz signalov telesnih senzorjev (PKP). Načrtovanje, koordinacija in izvedba eksperimenta

Urednik

 • Electronics MDPI, področni urednik za področje strojnega učenja, podatkovne znanosti in algoritmov po vzoru iz narave

Recenzent

 • Information Fusion
 • Information Sciences
 • Applied Soft Computing
 • Expert Systems with Applications
 • IEEE Access
 • IEEE Transactions on Automation Science and Engineering
 • IEEE Transactions on Evolutionary Computation
 • Annals of Operations Research
 • Soft Computing
 • International Journal of Distributed Sensor Networks
 • Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence
 • Journal of Biostatistics and Biometric Applications
 • Journal of Intelligent Systems
 • Computational Intelligence
 • Data in Brief
 • Journal of Cleaner Production
 • Mathematical Problems in Engineering
 • MDPI znanstvene revije (Algorithms, Sensors, Electronics, Big Data and Cognitive Computing, Mathematics, Symmetry, Entropy, Energies, AI, Processes, Sustainability, Applied Sciences, Future Internet…)
 • in mnogo drugih...

Pedagoško delo

 • Različna področja strojnega učenja, podatkovne znanosti in analize podatkov
 • Različna področja informacijskih sistemov

Dosežki

 • Med najboljše ocenjenimi predavatelji Inštituta za informatiko v študijskih letih 2013/2014-2021/2022
 • Top 10 predavatelj na UM FERI v študijskih letih 2013/2014-2021/2022
 • Top 5 recenzent za znanstvene revije na Univerzi v Mariboru v letih 2019-2023
 • Priznanje za izjemno raziskovalno delo (UM FERI) v letu 2017
 • Priznanje za izjemno pedagoško delo (UM FERI) v letu 2015
 • Prvo mesto na natečaju za najboljše zaključno delo iz področja računalništva in informatike (PAZU - Pomurska akademsko znanstvena unija)
Bookmark the permalink.

Comments are closed.