Marko Hölbl

Marko Hölbl
Izredni profesor , Laboratorij za podatkovne tehnologije
Email: marko.holbl@um.si
Naziv:izredni profesor
prodekan za raziskovalno dejavnost
E-mail:marko.holbl@um.si
Telefon:02 2207361
Prostor:G2-M.22
Govorilne ure:povezava
Profil LinkedIn:povezava

Kratka biografija

 • univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike, 2004
 • doktor znanosti računalništva in informatike, 2009

 

 • član, 2019 - danes
  Evropska organizacija za kibernetsko varnost (ECSO), WG6: SRIA in tehnologije kibernetske varnosti
 • glavni tajnik, 2007 - danes
  Svet evropskih društev za informatiko - Mreža s posebnimi interesi za pravna in varnostna vprašanja (CEPIS LSI)
 • član izvršnega odbora, 2017 - danes
  Slovensko društvo Informatika
 • član, 2013 - 2016
  Varnost omrežij in informacij - Delovna skupina 3 za varne raziskave in inovacije na področju IKT (delovna skupina NIS 3)

Področja raziskovalnega dela

 • Overitveni protokoli
 • Protokoli za vzpostavitev ključa
 • Varnost in zasebnost interneta stvari
 • Varnostni protokol za internet stvari (BSO, BTSO etc.)
 • Uporabna kriptografija
 • Post-kvantna kriptografija
 • Uporabniški vidiki informacijske varnosti

Izbrane publikacije

Poglavja v knjigah:
 • NEMEC ZLATOLAS, Lili, HERIČKO, Marjan, WELZER-DRUŽOVEC, Tatjana, HÖLBL, Marko. Models of privacy and security issues on mobile applications. V: PELET, Jean-Éric. Mobile platforms, design, and apps for social commerce. Hershey (Pa.): IGI Global. cop. 2017, pp. 84-105, doi: 10.4018/978-1-5225-2469-4.ch006.
 • HÖLBL, Marko, WELZER-DRUŽOVEC, Tatjana, NEMEC ZLATOLAS, Lili. Security and privacy related issues in the internet of things. V: WELZER-DRUŽOVEC, Tatjana (Ed.), et al. Information modelling and knowledge bases XXVII, (Frontiers in artificial intelligence and applications, ISSN 0922-6389, vol. 280). Amsterdam; Berlin; Washington (DC): IOS Press, cop. 2016, pp. 321-326.
Izvirni znanstveni člankih v revijah:
 • KOMPARA, Marko, ISLAM, SK Hafizul, HÖLBL, Marko. A robust and efficient mutual authentication and key agreement scheme with untraceability for WBANs. Computer networks : the international journal of computer and telecommunications networking. [Print ed.]. jan. 2019, vol. 148, pp. 196-213. ISSN 1389-1286. DOI: 10.1016/j.comnet.2018.11.016.
 • KOMPARA, Marko, KUMARI, Saru, HÖLBL, Marko. Analysis and improvement of a secure key management protocol for e-health applications. Computers & electrical engineering, ISSN 0045-7906, Jan. 2019, vol. 73, pp. 97-113, doi: 10.1016/j.compeleceng.2018.11.007.
 • HÖLBL, Marko, KOMPARA, Marko, KAMIŠALIĆ, Aida, NEMEC ZLATOLAS, Lili. A systematic review of the use of blockchain in healthcare. Symmetry, ISSN 2073-8994, 2018, vol. 10, iss. 10, pp. 1-22, doi: 10.3390/sym10100470.
 • TURKANOVIĆ, Muhamed, HÖLBL, Marko, KOŠIČ, Kristjan, HERIČKO, Marjan, KAMIŠALIĆ, Aida. EduCTX: A blockchain-based higher education credit platform. IEEE access, ISSN 2169-3536, 5 Jan. 2018, vol. 6, iss. 1, pp. 5112-5127, doi: 10.1109/ACCESS.2018.2789929.
 • KOMPARA, Marko, HÖLBL, Marko. Survey on security in intra-body area network communication. Ad hoc networks, ISSN 1570-8705, March 2018, vol. 70, pp. 23-43, doi: 10.1016/j.adhoc.2017.11.006.
 • ABZINEJAD FARASH, Mohammad, TURKANOVIĆ, Muhamed, KUMARI, Saru, HÖLBL, Marko. An efficient user authentication and key agreement scheme for heterogeneous wireless sensor network tailored for the Internet of Things environment. Ad hoc networks, ISSN 1570-8705, Jan. 2016, vol. 36, part 1, pp. 152-176, doi: 10.1016/j.adhoc.2015.05.014.
 • NEMEC ZLATOLAS, Lili, WELZER-DRUŽOVEC, Tatjana, HERIČKO, Marjan, HÖLBL, Marko. Privacy antecedents for SNS self-disclosure : the case of Facebook. Computers in human behavior, ISSN 0747-5632. [Print ed.], April 2015, vol. 45, pp. 158-167, doi: 10.1016/j.chb.2014.12.012.
 • GROSS, Hannes, HÖLBL, Marko, SLAMANIG, Daniel, SPREITZER, Raphael. Privacy-aware authentication in the internet of things. V: REITER, Michael (Ed.), NACCACHE, David (Ed.). Cryptology and network security : proceedings, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, 9476). Heidelberg; Dordrecht; London; New York: Springer, cop. 2015, pp. 32-39.
Članki na znanstvenih konferencah:
 • TURKANOVIĆ, Muhamed, WELZER-DRUŽOVEC, Tatjana, HÖLBL, Marko. An example of a cybersecurity education model. In: ZAHARIEV, Plamen Z. (ed.). 29th Annual conference of the European association for education in electrical and information engineering - EAEEIE 2019 : conference proceedings : EAEEIE 2019, 4th - 6th September, 2019, Universita of Ruse, Ruse, Bulgaria. [S. l.]: IEEE, cop. 2019. Pp. 1-4. ISBN 978-1-7281-3222-8. DOI: 10.1109/EAEEIE46886.2019.9000440.
 • HÖLBL, Marko, NEMEC ZLATOLAS, Lili. The impact of students' pre-knowledge on learning computer programming. In: BUDIMAC, Zoran (ed.), KOTESKA, Bojana (ed.). SQAMIA 2019 : proceedings. Novi Sad: Department of mathematics and Informatics, Faculty of Sciences, cop. 2019. Pp. 1-8. ISBN 978-86-7031-476-4. https://perun.pmf.uns.ac.rs/pracner/down/sqamia2019/sqamia2019-proc.pdf.
 • HÖLBL, Marko, KAMIŠALIĆ, Aida, TURKANOVIĆ, Muhamed, KOMPARA, Marko, PODGORELEC, Blaž, HERIČKO, Marjan. EduCTX: An Ecosystem for Managing Digital Micro-Credentials. In: THORBERGSSON, Helgi (ed.). 28th EAEEIE Annual Conference : September 26th to 28th 2018, Menntasetriõ viõ Lækinn, Hafnarfjörõur, Iceland. [S. l.]: IEEE, 2018. Pp. 1-4. ISBN 978-1-5386-7711-7. DOI: 10.1109/EAEEIE.2018.8534284.
 • ALEKSIĆ, Aleksandra, IVANOVIĆ, Mirjana, HÖLBL, Marko, WELZER-DRUŽOVEC, Tatjana, VIDAKOVIĆ, Milan. Adding security to the JavaScript-based agent middleware SiebogJS. V: SKALA, Karolj (Ed.). MIPRO 2018 : 41st International Convention, May 21 -25, 2018, Opatija, Croatia : proceedings. Rijeka: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO. 2018, pp. 462-466, , doi: 10.23919/MIPRO.2018.8400088.
 • HÖLBL, Marko, HRGAREK, Luka, IVANOVIĆ, Mirjana, WELZER-DRUŽOVEC, Tatjana, VIDAKOVIĆ, Milan. Introducing Public-Key infrastructure for SiebogJS JavaScript-based Agent Middleware. V: AKERKAR, Rajendra (Ed.). WIMSʼ18. New York: ACM. cop. 2018, pp. 1-6, doi: 10.1145/3227609.3227682.
 • HRGAREK, Luka, WELZER-DRUŽOVEC, Tatjana, HÖLBL, Marko. Web browser data collection and user awareness regarding web browser data exposure. V: STRAHONJA, Vjeran (Ed.), KIRINIĆ, Valentina (Ed.). CECIIS : Central European Conference on Information and Intelligent Systems : 28th international conference, September 27th-29th, 2017, Varaždin, Croatia, (Central European Conference on Information and Intelligent Systems (Print), ISSN 1847-2001), (Central European Conference on Information and Intelligent Systems (Online), ISSN 1848-2295). Varaždin: Faculty of Organization and Informatics. 2017, pp. 109-113.
 • HERIČKO, Matija, PALANISAMY, Balaji, WELZER-DRUŽOVEC, Tatjana, HÖLBL, Marko, KRISHNAMURTHY, Prashanth, ZADOROZHNY, Vladimir I. A survey on geolocation data anonymization. V: HERIČKO, Marjan (Ed.). Sodelovanje, programska oprema in storitve v informacijski družbi : zbornik 19. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2016, 10. oktober 2016, [Ljubljana, Slovenija] : zvezek C = Collaboration, software and services in information society : proceedings of the 19th International Multiconference Information Society - IS 2016, 10 October 2016, Ljubljana, Slovenia : volume C. Ljubljana: Institut Jožef Stefan. 2016, pp. 11-14.

Študij in raziskovanje v tujini

 • raziskovalno gostovanje na Institute for Applied Information Processing and Communications (IAIK), Faculty of Computer Science, Tehniška univerza v Gradcu, Gradec, Avstrija, junij – julij 2018
 • gostujoči predavatelj, FH Joanneum, University of Applied Sciences, Graz, Austria, 2017
 • raziskovalno gostovanje na Institute for Applied Information Processing and Communications (IAIK), Faculty of Computer Science, Tehniška univerza v Gradcu, Gradec, Avstrija, maj – junij 2016
 • raziskovalno gostovanje na Institute for Applied Information Processing and Communications (IAIK), Faculty of Computer Science, Tehniška univerza v Gradcu, Gradec, Avstrija, maj – junij 2016
 • raziskovalno gostovanje na Institute for Applied Information Processing and Communications (IAIK), Faculty of Computer Science, Tehniška univerza v Gradcu, Gradec, Avstrija, marec – junij 2007
 • priprava diplomskega dela, Erasmus mobilnost študentov, Pori, Finska, 2004

Delavnice in vabljena predavanja

 • Varnostni vidiki storitev REST in SOAP, delavnica za Zavarovalnico Triglav, 2019.
 • Uvod v tehnologijo veriženja blokov, delavnica za Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS), 2018.
 • Tehnološki trendi na področju digitalnih vsebin in storitev, delavnica za Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS), 2018.
 • Tehnologije globokega in temnega spleta, predavanje za Klub Mariborskih študentov, 2018.
 • Review of existing European practice for Cyber security education, INFOFEST - 21st festival of information technology achievements, Budva, Črna gora, 2014.
 • Identity-Based Authenticated Key Agreement Protocols, Katholieke Universiteit Leuven, Departement ESAT / COSIC, Leuven, Belgija, 2010, Erasmus teaching staff mobility programme
 • Authenticated key agreement protocols, , Rovira i Virgili University in Tarragona, Tarragona, Španija, 2008, Erasmus teaching staff mobility programme
 • Security of dedicated hash functions, Rovira i Virgili University in Tarragona, Tarragona, Španija, 2006, Erasmus teaching staff mobility programme
 • Cryptographic hash functions, Tampere University of Technology, Pori, Finska, 2005, Erasmus teaching staff mobility programme

Projektne aktivnosti

Koordinator / vodja projekta
 • CyberSec4Europe - Cybersecurity for Europe, 2019 – 2022, project programa H2020, https://www.cybersec4europe.eu/
 • Privacy-preserving Distributed Data Processing for IoT applications, bilateralni projekt z University of Pittsburgh, Pittsburgh, ZDA, 2018-2019.
 • Security of multi-agent systems, bilateralni projekt z University of Novi Sad, Novi Sad, Srbia, 2016-2017.
 • Security Issues of Data Analysis, bilateralni projekt z University of Pittsburgh, Pittsburgh, ZDA, 2014-2015
Sodelovanje v projektih

Certifikati

 • 2009, ECQA EU projektni vodja (certifikat, izdan s strani European Certification and Qualification Association)

Nagrade

 • Nagrada Slovenskega društva Informatika za leto 2015.

Recenzijske in uredniške aktivnosti

Urednik
 • HÖLBL, Marko (editor), RANNENBERG, Kai (editor), WELZER-DRUŽOVEC, Tatjana (editor). ICT systems security and privacy protection. Cham: Springer, cop. 2020. XIII, 448 pp., illupp. IFIP advances in information and communication technology (Print), 580. ISBN 978-3-030-58200-5, ISBN 978-3-030-58201-2. ISSN 1868-4238. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-58201-2, DOI: 10.1007/978-3-030-58201-2.
Recenzentske aktivnosti

Konferenčne aktivnosti

Konferenčne aktivnosti
 • IFIP SEC 2020 - 35th International Conference on ICT Systems Security and Privacy Protection – IFIP SEC 2020, 21-23 September 2020, Maribor, Slovenia.
Članstvo v organizacijskih odborih:
 • IFIP SEC 2020 - 35th International Conference on ICT Systems Security and Privacy Protection – IFIP SEC 2020, 21-23 September 2020, Maribor, Slovenia.
 • ADBIS 2019 - 23rd European Conference on Advances in Databases and Information Systems, 8-11 September 2019, Bled, Slovenia.
 • EJC 2015 - 25th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases
 • EJC 2015, 8-12 June 2015, Maribor, Slovenia.
 • KMO 2015, 10th International Conference on Knowledge Management In Organisations 24-28 August 2015, Maribor, Slovenia.
 • LTEC 2015 - 8th International Workshop on Learning Technology for Education Challenges, 24-28 August 2015, Maribor, Slovenia.
 • EAEEIE 2011, 22nd EAEEIE Annual Conference, 13-15 June 2011, Maribor, Slovenia,
 • EJC 2009 - 19th European-Japanese Conference on Information Modelling and Knowledge Bases, 1-5 June 2009, Maribor, Slovenia
Članstvo v programskih odborih:

Celovit seznam članstev in aktivnosti v programskih odborih konferenc je na voljo na javnem profilu spletne storitve Publons: https://publons.com/researcher/493269/marko-holbl/peer-review/

 • ADBIS - European Conference on Advances in Databases and Information Systems, 2019, 2020.
 • APF - Annual Privacy Forum 2020, 2019, 2018.
 • BPM - International Conference on Business Process Management, 2019, 2020.
 • CAISE'2020 - 32nd International Conference on Advanced Information Systems Engineering
 • CECC 2019 - Central European Cybersecurity Conference 2019
 • DSI Dnevi slovenske informatike, 2018, 2019, 2020.
 • EAEEIE - Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE), 2012-2020.
 • EICC 2020 - European Interdisciplinary Cybersecurity Conference
 • EMENA-ISTL - Europe Middle East & North Africa Information Systems and Technologies to support Learning, 2018, 2019.
 • ICAT-BCTA 2019 - Blockchain Technology and its Application
 • ICMC - International Conference on Mathematics and Computing, 2018 - 2020
 • IDC 2019 - 13th International Symposium on Intelligent Distributed Computing
 • IFIP SEC - International Information Security and Privacy Conference, 2017, 2018.
 • IFIPSC 2018 - IFIP Summer School 2018
 • INTAP - International Conference on Intelligent Technologies and Applications, 2018 - 2020
 • iSCI - International Conference on Smart City and Informatization, 2019, 2020.
 • MIKE 2018 - 6th International Conference on Mining Intelligence and Knowledge Exploration
 • SQAMIA 2019 - 8th Workshop on Software Quality Analysis, Monitoring, Improvement, and Applications
 • WIMS 2018 - 8th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics
 • WISE12 - 12th World Conference on Information Security Education

Mentorstva

Številna zaključena mentorstva številnih diplomskih nalog 1. Bolonjske stopnje in magistrskih nalog 2. Bolonjske stopnje.

Zaključena mentorstva doktorskim študentom:

 • Marko Kompara, Protokol za overjanje in dogovor o ključu za uporabo v brezžičnih telesnih senzorskih omrežjih, 2018.
 • Muhamed Turkanović, Protokoli za overjanje in dogovor o ključu za neinfrastrukturna omrežja, prilagojeni konceptu interneta stvari, 2016.
 • Boštjan Kežmah, Zasnova protokola za pošteno elektronsko vročanje z zanesljivim potrdilom o poslani elektronski pošiljki, 2016

Doktorska dela v teku:

 • Luka Hrgarek, Zasebnost geolokacijskih podatkov na spletu.

Pedagoška dejavnost

Predavatelj pri naslednjih predmetih:

 • Podatkovna zaščita, 2. letnik, univerzitetni študijski program Informatika in tehnologije komuniciranja.
 • Digitalna forenzika, 3. letnik, univerzitetni študijski program Informatika in tehnologije komuniciranja, smer Informacijska varnost.
 • Osnove informacijske varnosti, 2. letnik, univerzitetni študijski program Informatika in tehnologije komuniciranja.
 • Dinamične spletne rešitve, 3. in 2. letnik, univerzitetni študijski program Medijske komunikacije ter Informatika in tehnologije komuniciranja.
 • Osnove spletnega programiranja, 1. letnik, univerzitetni študijski program Medijske komunikacije ter Informatika in tehnologije komuniciranja.
 • Zaščita podatkov in računalniška forenzika, 3. letnik, visokošolski strokovni študijski program Informacijska varnost, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru.
 • Napredna podatkovna zaščita, doktorski študijski program Računalništvo in informatika.
 • Uporabniški vidiki informacijske varnostni, doktorski študijski program Medijske komunikacije.

Publikacije

Življenjepis

 • Celoten življenjepis (v Angleščini) je dostopen tukaj.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.