Grega Vrbančič

Grega Vrbančič
Docent , Laboratorij za inteligentne sisteme
Naziv:doc. dr. računalništva in informatike
E-mail:grega.vrbancic@um.si
Telefon:(02) 220 4711
Prostor:G2‐1N.07 Laboratorij Newton
Govorilne ure:Povezava
Rezervacija termina
Profil LinkedIn:LinkedIn

Glavna področja raziskovanja

 • Umetna inteligenca
 • Strojno učenje
 • Globoko učenje
 • Podatkovno rudarjenje

Publikacije

Celoten izpis na voljo na COBISS-u.

Izbrane publikacije:

 • Vrbančič, G. and Podgorelec, V., 2021. Efficient ensemble for image-based identification of Pneumonia utilizing deep CNN and SGD with warm restarts. Expert Systems with Applications, p.115834. DOI: 10.1016/j.eswa.2021.115834
 • Podgorelec, V., Pečnik, Š. and Vrbančič, G., 2020. Classification of Similar Sports Images Using Convolutional Neural Network with Hyper-Parameter Optimization. Applied Sciences, 10(23), p.8494. DOI: 10.3390/app10238494
 • Vrbančič, G. and Podgorelec, V., 2020. Transfer Learning With Adaptive Fine-Tuning. IEEE Access, 8, pp.196197-196211. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3034343
 • Vrbančič, G., Fister Jr, I. and Podgorelec, V., 2019. Parameter setting for deep neural networks using swarm intelligence on phishing websites classification. International Journal on Artificial Intelligence Tools, 28(06), p.1960008. DOI: 10.1142/S021821301960008X
 • Vrbancic, G. and Podgorelec, V., 2019. Automatic Detection of Heartbeats in Heart Sound Signals Using Deep Convolutional Neural Networks. Elektronika ir Elektrotechnika, 25(3), pp.71-76. DOI: 10.5755/j01.eie.25.3.23680
 • Vrbancic, G. and Podgorelec, V., 2018. Automatic classification of motor impairment neural disorders from EEG signals using deep convolutional neural networks. Elektronika ir Elektrotechnika, 24(4), pp.3-7. DOI: 10.5755/j01.eie.24.4.21469

Recenzent

 • IEEE Access
 • Expert Systems with Applications
 • Plos One
 • Scientific Reports
 • International Journal of Bio-Inspired Computation
 • Data in Brief

Celoten izpis na voljo na Publons.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.