Delavnica: Opolnomočenje uporabnikov z invalidnostmi za sodelovanje v procesu uporabniškega testiranja

5.3.2024 je Inštitut za informatiko, UM FERI, v sodelovanju z NSIOS, organiziral delavnico z naslovom Opolnomočenje uporabnikov z invalidnostmi za sodelovanje v procesu uporabniškega testiranja, kjer so sodelovale osebe z različnimi invalidnostmi. Po delavnici so udeleženci skupaj s študenti iz Inštituta za informatiko, smer Informatika in podatkovne tehnologije, testirali uporabnost prototipa, ki so ga študentje razvili prav v ta namen. Na ta način so se študentje preizkusili v vlogi izvajalcev uporabniškega testiranja (moderatorjev in opazovalcev), osebe z invalidnostmi pa v vlogi uporabnikov oziroma udeležencev testiranja.

Projekt INTUX, ki je financiran s strani EU – Erasmus+ programa, ima dva cilja: (1) ustvariti dolgoročno spremembo in povečati veščine študentov na področju uporabniške izkušnje (UX) z namenom, da bi lahko na svojih poklicnih področjih upoštevali potrebe vseh uporabnikov, ter (2) opolnomočiti ljudi z invalidnostmi, da se zavedajo svojih pravic in prevzamejo aktivnejšo vlogo pri testiranju uporabnosti.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.