Drugo mesto študentov FERI na Dnevih slovenske informatike 2022

Študenti Fakultete za elektrotehniko računalništvo in informatiko Martina Tivadar (ITK), Sara Petecin (ITK), Ivor Canjuga (RIT) in Matko Zlatić (RIT) so s projektom Trashure na Dnevih slovenske informatike zasedli odlično drugo mesto.

Njihov projekt vključuje idejo o aplikaciji Trashure, ki bi omogočala slikanje in natančno ločevanje odpadkov ter prikaz najbližjih košev oziroma zbiralnih enot primernih za izbran odpadek. S pomočjo občin ter komunalnih podjetij bi aplikacija lahko prispevala k digitalizaciji desetletja: varno, zeleno in odporno, saj uporabnike spodbuja k obveščanju nujnih vzdrževalnih del, vzdrževanju zelenih površin ter ponovni uporabi izdelkov.

Na natečaju konference Dnevi slovenske informatike za nagrado za najboljši študentski IKT projekt je sodelovalo 8 skupin (skupno 20 posameznikov). Pri natečaju je komisija v sestavi asist. Damjan Fujs (UL FRI, predsednik), doc. dr. Lili Nemec Zlatolas (UM FERI), Gašper Bizjak CEO (BPLANET d.o.o) in Niko Schlamberger (Slovensko društvo INFORMATIKA) upoštevala kriterije kot so napredna uporaba različnih tehnologij, stanje izvedbe, potencialna zanimivost za trg in plan nadaljnjega razvoja, širša družbena koristnost projekta itd.

Vsi nagrajeni:

🥇 Šemso Hrnjičić (UM FOV), projekt: Optimiziranje prometnega toka semaforiziranega križišča

🥈 Martina Tivadar, Sara Petecin, Ivor Canjuga, Matko Zlatić (UM FERI), projekt: Trashure

🥉 Žan Žnidar (UL FKKT), projekt: Colony Counter

Na natečaju sta sodelovali še dve ekipa iz FERI. S projektom InstantGuardian so v ekipi tekmovali Emilija Dunoska, Filip Djajkov, Tanja Grozdani (vsi ITK). S projektom Zapiski pa je tekmoval Aleksandar Ilievski (MK).

Študentom ob tej priložnosti iskreno čestitamo!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.