Skupina Blockchain Lab:UM na področju blockchaina prepoznana kot najpomembnejša raziskovalna entiteta v Sloveniji

EU Blockchain Observatory and Forum, ki ga koordinira Evropska komisija, je v poročilu, ki je rezultat analize trenutnega raziskovalnega, tehnološkega, gospodarskega in regulativnega stanja povezanega s tehnologijo veriženja blokov (ang. blockchain), prepoznal raziskovalno skupino Blockchain Lab:UM, ki deluje pod okriljem Inštituta za informatiko kot “najpomembnejšo raziskovalno entiteto v Sloveniji“.

Poročilo temelji na obsežni vseevropski študiji v kateri je zajeta analiza 27 držav članic EU, vključno z Združenim kraljestvom in Švico. Poročilo je javno dostopno na Microsoft Word – EU Blockchain Ecosystem Report_final (eublockchainforum.eu).

Bookmark the permalink.

Comments are closed.