Izvedba izobraževanja na daljavo »Spletni razvijalec z znanjem o digitalni dostopnosti«

Člani Inštituta za informatiko so med 25. 5. in 29. 5. izvedli pilotno izobraževanje z naslovom »Spletni razvijalec z znanjem o digitalni dostopnosti«. Izobraževanje je bilo zasnovano in zgrajeno v sodelovanju s partnerji mednarodnega projekta Erasmus+ Certificirano izobraževanje o digitalni dostopnosti. Delavnica je bila v celoti izvedena na daljavo z uporabo okolja MS Teams.

Izobraževanje je bilo zasnovano po principih metode obrnjenega učenja (flipped learning). Udeleženci so dobili dostop do digitalno dostopne platforme za e-učenje, ki je bila zgrajena v okviru projekta. Tam so pred izvedbo delavnice preučili vse potrebne vire. V okviru online delavnice pa so udeleženci ob pomoči inštruktorjev skozi ponovitve teorije in praktične naloge utrdili razumevanje teorije ter poglobili svoje znanje iz področja razvoja za digitalno dostopne spletne rešitve. Okolje MS Teams je omogočilo izvedbo izobraževanja z visoko stopnjo interaktivnosti med inštruktorji in udeleženci, ki so med izobraževanjem pokazali veliko interesa in aktivno sodelovali ter z veseljem delili in diskutirali o svojih rešitvah iz praktičnih nalog.

Izobraževanje »Spletni razvijalec z znanjem o digitalni dostopnosti« vključuje dva modula: modul Uvod v digitalno dostopnost (kjer so bili predstavljeni: prednosti digitalne dostopnosti, različne vrste oviranosti, zakonodaja in standardi iz tega področja, podporne tehnologije, načela oblikovanja uporabniške izkušnje itd.) ter modul Razvijanje/programiranje za digitalno dostopnost. Slednjega smo kot partnerji projekta v celoti pripravili na Inštitutu za informatiko. Ta sklop zajema več lekcij iz področja strukturiranja dostopnih spletnih strani, razvoja dostopne navigacije in orientacije strani, programiranje CSS za dostopnost, dostopne slike in multimedijske vsebine, razvoj dostopnih tabel in obrazcev, razvoj dostopnih spletnih strani z uporabo modernih ogrodij in osnove skript za zagotavljanje dostopnosti.

Na osnovi izkušenj pridobljenih v okviru online izvedbe pilotne delavnice ter povratnih informacij udeležencev bo izobraževanje dopolnjeno za prihodnje ponovitve izvedb izobraževanja. Udeleženci izobraževanja bodo po uspešnem zaključku pridobili certifikat o opravljenem izobraževanju »Spletni razvijalec z znanjem o digitalni dostopnosti«, ki bo podeljen na konferenci, organizirani v okviru aktivnosti projekta.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.