Projekt Erasmus+ Certificirano izobraževanje o digitalni dostopnosti

Projekt Erasmus+ Certificirano izobraževanje o digitalni dostopnosti (ang. Erasmus+ Certified Digital Accessibility Training project) se je začel septembra 2018 z namenom izpolnjevanja zahtev evropske zakonodaje, Direktive (EU) 2016/2102, ki se na slovenski trg prenaša preko Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA). Ta narekuje, da morajo biti vse spletne strani in mobilne aplikacije organov javnega sektorja do leta 2020 digitalno dostopne za vse. V projekt je vključenih 6 partnerskih organizacij iz štirih sodelujočih evropskih držav: Slovenije, Poljske, Grčije in Španije. Partnerji skupaj razvijajo certificirano izobraževanje o digitalni dostopnosti, ki bo na voljo različnim skupinam ključnih deležnikov kot odgovor na naraščajoče potrebe po strokovnjakih s področja digitalne dostopnosti na trgu dela v Evropi.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.