Izšel je predstavitveni video mednarodnega projekta »SmartVillages«

Z veseljem predstavljamo predstavitveni video projekta »SmartVillages – Pametna digitalna transformacija vasi v alpskem prostoru«. Projekt »SmartVillages« je projekt transnacionalnega programa Interreg Območje Alp, katerega koordinator je Inštitut za informatiko UM FERI.

Projekt je prijavljen v sodelovanju z 12 partnerji iz šestih držav Alpskega območja in poteka od aprila 2018 do marca 2021. Sofinanciranje projekta poteka s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (European Regional Development Fund). Projekt je osredotočen na pripravo koncepta pametne digitalne transformacije vasi v Alpskem prostoru, ki bo lokalnim prebivalcem izboljšala kakovost življenja s pomočjo IKT.

Predstavitveni video na kratko predstavi namen in potek projekta s poudarkom na poglavitnih ciljih in izhodih ter njihovi vpetosti v vključena testna okolja.

Klik: https://www.youtube.com/watch?v=kZIlF-gJqbs

Bookmark the permalink.

Comments are closed.