Inštitut za informatiko pridobil H2020 projekt CONCORDIA – Cyber Security Competence for Research and Innovation

CONCORDIA (Cyber Security Competence for Research and Innovation – Kompetence na področju kibernetske varnosti za raziskave in inovacije) je po številu partnerjev največji konzorcij iz razpisa Obzorja 2020 za povezavo evropske zmogljivosti za kibernetsko varnost. Projekt bo vzpostavil pilotsko kompetenčno mrežo za kibernetsko varnost in vodil razvoj načrta skupnih raziskav in inovacij na področju kibernetske varnosti za Evropo. V projektu sodeluje tudi Laboratorij za podatkovne tehnologije, Inštituta za informatiko Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Slovenska koordinatorica projekta je prof. dr. Tatjana Welzer.

V konzorcij je vključuenih 14 držav članic EU, med partnerji so ugledna podjetja, akademske inštitucije, mala in srednja podjetja ter nacionalni centri za kibernetsko varnost. V projektu CONCORDIA si prizadevamo za izvajanje skupnega načrta za raziskave in inovacije na področju kibernetske varnosti za Evropo. Cilj je vzpostavitev EU kompetenčne mreže za kibernetsko varnost, za zagotavljanje tehnološke, družbene in politične varnosti v Evropi.

CONCORDIA je štiriletni multidisciplinarni raziskovalni in inovacijski projekt, ki bo imel skupaj s preostalimi tremi pilotskimi projekti, vodilno vlogo pri povečevanju učinkovitosti kibernetske varnosti EU. Projekt, ki se je začel januarja 2019, koordinira Raziskovalni inštitut CODE Univerze Bundeswehr v Münchnu in vključuje skupaj 46 partnerjev. »CONCORDIA integrira kompetence za kibernetsko varnost za krepitev evropske digitalne suverenosti«, je dejala prof. Gabi Dreo (sicer pa diplomantka Univerze v Mariboru, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko), izvršna direktorica CODE. Konzorcij vključuje 23 partnerjev iz industrije in drugih organizacij ter 23 partnerjev iz akademskega sveta.

CONCORDIA bo Evropi pomagala okrepiti njene varnostne zmogljivosti ter zaščititi njeno digitalno družbo, gospodarstvo in temeljna načela podatkovne družbe za varnost in zasebnost. Projekt sprejema vključujoč pristop, ki spodbuja široko zavezništvo in pokriva evropske raziskovalne, industrijske in javne sektorje. Z razvojem inovativnih, tržno sprejemljivih rešitev za zaščito Evrope pred kibernetskimi napadi bo projekt izkoristil edinstveno zbirko znanja in talentov Evrope na področju IKT in kibernetske varnosti ter vzpostavil evropski izobraževalni ekosistem za kibernetsko varnost. Projekt bo temeljni instrument za spodbujanje odličnih raziskav, tržnih inovacij, usposabljanja in raziskovalnega načrta za kibernetsko varnost v Evropi. V tem kontekstu je vizija CONCORDIE ustvariti skupnost, graditi mostove in postaviti temelje za uspešna sodelovanja med vsemi zainteresiranimi stranmi. Prispevek proračuna projekta znaša 16 milijonov EUR evropskih sredstev in dodatno financiranje v višini 7 milijonov EUR, ki ga prispevajo nacionalni organi in industrija.

Spletna stran: https://www.concordia-h2020.eu/

Twitter: @concordiah2020

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/concordia-h2020/

Facebook: Concordia.eu

Bookmark the permalink.

Comments are closed.