Kibernetska varnost 2015

Slovensko društvo INFORMATIKA vabi na posvet o Kibernetski varnosti. Dogodek se bo odvijal na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, Smetanova ul. 17, Maribor, predavalnici G2-P2 Beta v torek, 8.12.2015 od 13.00 – 17.15.

Upoštevajoč definicijo kibernetske varnosti, kot jo podaja International Telecommunication Union – ITU in jo povzema Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport v gradivih, povezanih z nacionalno strategijo kibernetske varnosti, se na tem področju srečujemo z orodji, politikami, varnostnimi koncepti, zaščitnimi ukrepi, smernicami, pristopi za obvladovanje tveganj, usposabljanjem, najboljšimi praksami ter zagotavljanjem tehnologij, ki se lahko uporabljajo za zaščito kibernetskega okolja, organizacije in uporabniških sredstev pred varnostnimi tveganji v kibernetskem okolju. To pomeni, da je kibernetska varnost del našega vsakdanjega življenja in bi ji zato morali namenjati ustrezno pozornost. Slovensko društvo INFORMATIKA želi s posvetom (delavnico) opozoriti na to problematiko in jo osvetliti z različnih zornih kotov, ki jih bodo predstavili govorci glede na svojo strokovno delovanje in izvedene raziskave. Povzetek vsebinskih orisov njihovi predstavitev sledi v nadaljevanju.

0patch – mikro zdravilo za makro varnostne luknje – Stanka Šalamun, Mitja Kolšek

Proizvajalci spletne programske opreme potrebujejo med 150-180 dni, da odpravijo varnostno luknjo, v bankah pa nameščajo varnostne popravke v poprečju šele po 176 dnevih – oboje je odločno preveč za učinkovit boj proti izurjenim računalniškim napadalcem. A številke govorijo o tem, da je odpravljanje varnostnih napak izjemno težko opravilo in da celoten proces izdelave in nameščanja varnostnih popravkov potrebuje popolno prenovo. V odgovor na ta pereč problem je v domačih logih nastal projekt 0patch, ki bo revolucioniral postopke popravljanja programske opreme in okno priložnosti za napade zmanjšal iz nekaj mesecev na le nekaj ur.

Zgodbe o uhajanju – razkritja poverilnic in njihova varnost – Marko Hölbl

V zadnjih letih smo pogosto priča zgodbam o vdoru in pogosto kasnejšemu razkritju gesel različnih spletnih strani in storitev. V prispevku bomo predstavili aktualnejše odmevne zgodbe razkritja poverilnic in osebnih podatkov. Predstavili bomo tehnike, kako zavarovati gesla, v primeru nepooblaščenega dostopa in kateri so pravilni oz. nepravilni načini za omenjeno početje.

Varnostni izzivi za Internet stvari – Muhamed Turkanović

Zaradi vseobsežne medsebojne povezanosti različnih naprav se poraja vprašanje varnosti in zasebnosti. V predstavitvi bomo obravnavali osnovne lastnosti koncepta internet stvari in se pri tem osredotočili na varnostni vidik. Predstavili bomo vzroke, zaradi katerih je doseganje varnosti znotraj interneta stvari oteženo. Prav tako bomo predstavili že izvedene kibernetske napade na internet stvari in predstavitev zaključili s predstavitvijo obrambnih mehanizmov.

Kam vse sežejo osebne informacije, ki jih objavimo na Facebook? – Lili Nemec Zlatolas

Na najpopularnejše družbeno omrežje Facebook vsakodnevno uporabniki objavljamo in izpostavljamo osebne informacije, do katerih lahko dostopajo naši »prijatelji« ali pa vsi uporabniki interneta. Hkrati naše podatke uporabljajo tudi za obširne analize, zato se bomo v predstavitvi osredotočili na aktualne tematike s tega področja ter predstavili rezultate analiz objave osebnih informacij v Sloveniji.

Kulturni vidiki varnosti v kibernetskem prostoru – Tatjana Welzer

Kulturne razlike imajo v družbi pomembno vlogo. Kar je sprejemljivo v enem okolju, je lahko neprimerno v drugem. Na kulturne razlike niso imuna niti področja kot je kibernetska varnost, kjer vpliv različnih kultur še poveča občutljivost npr. varovanja informacij in zasebnosti. Pogosto se temu pridruži še pravno formalni vidik, ki omejuje dostop do podatkov znotraj posameznih nacionalnih držav oz. skupnosti. Dodaten izziv pri tem predstavlja problem nepoznavanja problematike oz. nezavedanja vloge kulturnega vidika, s katerim se srečamo v večini tehničnih področij.

Kibernetska varnost videonadzornih sistemov – Marko Potokar

V današnjem času, so videonadzorni sistemi ena izmed najpogosteje uporabljanih nenasilnih (angl.: non-invasive) nadzornih tehnologij, saj je njihova uporaba nepozornim posameznikom velikokrat neopazna, kar lahko predstavlja nevarnost zlorabe. Posamezniki se obstoja video nadzora na določenem področju pogosto niti ne zavedajo oziroma se ga čez nekaj časa tako navadijo, da nanj pozabijo. Uporaba video nadzornih tehnologij je družbo razdelila na dva pola. Eni pritrjujejo mnenju, da je video nadzor učinkovit (z vidika varovanja), na drugi strani pa se civilna družba osredotoča na nevarnosti, ki izhajajo iz nadzorovanja. Tako namestitev in uporaba videonadzora po eni strani povzroča zaskrbljenost zaradi poseganja v zasebnost in strah pred kontrolo oblasti nad prebivalci, po drugi strani pa je dobrodošla, saj povečuje stopnjo varnosti in zmanjšuje družbeno nesprejemljivo vedenje. Predavanje bomo zato posvetili predstavitvi videonadzornih sistemov (arhitekturni model) in vdorom v njih (hacking).

 

O dogodku so medijsko poročali tako tiskani mediji (Večer), kakor tudi elektronski mediji – radio  (Radio City, Radio Maribor) in televizija (RTV SLO 1 prispevek z naslovom Kibernetična varnost http://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174376089  in Tele M prispevek pod naslovom Kako varni smo na spletu? http://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174375903 ). Dogodek naj bi postal s terminom predvidoma v novembru tradicionalen.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.